Newyddion diweddaraf / 20.06.2022

Trawsnewid tafarn hanesyddol yn y Barri

Home Made Podcast
Rydym ni wedi recordio ein podcast cyntaf erioed
Newydd yn dringo rhengoedd rhestr cymdeithasau tai orau
Mae 24housing wedi gosod y 25 cymdeithasau tai orau mewn rhestr ac mae Newydd wedi ei enwi yn y chweched safle.
Fy Newydd, popeth ar flaenau’ch bysedd
Mae Cymdeithas Tai Newydd yn dathlu lansiad y porth ar-lein newydd ar gyfer tenantiaid, sy’n eu rhoi nhw mewn rheolaeth 24 awr y dydd.
Byddwch yn llysgennad stad.
Fedrwch chi helpu gwneud gwahaniaeth n eich cymdogaeth
Tipio anghyfreithlon
Mae tipio yn broblem ledled Cymru, ond fedrwch chi helpu cael gwared ohoni
Arhoswch yn ddiogel yn yr haul gyda'r 7 awgrym yma
Mae'r haul yn gwenu'n glên iawn arnom ni'r wythnos yma, felly dyma ychydig o gyngor ar sut i gadw'n cwl dros y cyfnod poeth yma.
Newydd yn ymuno ag ymgyrch genedlaethol i fynd i’r afael â cham-drin domestig
Mae Cymdeithas Tai Newydd yn ymrwymo i addewid Make a Stand, a lansiwyd gan Sefydliad Tai Siartredig mewn partneriaeth â Chynghrair Tai Cam-drin Domestig a Chymorth i Fenywod.
Aflonyddwch Sŵn - Be ddyliwn i ei wneud?
Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n dioddef gyda cymydog swnllyd, dyma ychydig o gyngor ar beth i'w wneud.
Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m
Mae pobl wedi symud i mewn i gartrefi fforddiadwy newydd yn y Barri, y datblygiad cyntaf i'w gwblhau o dan gynllun benthyg Tir ar gyfer Tai Llywodraeth Cymru sydd werth £42m.
Newydd yn hawlio gradd dwy-seren cwmnïau gorau am y bedwaredd flwyddyn yn olynol
Mae hyn yn golygu bod Newydd wedi hawlio’r statws dwy-seren am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.
Ein dêl ddigidol: gallech chi gael Kindle Fire
Rydym yn gofyn i denantiaid ymaelodi â phrosiect chew mis, sy'n anelu at helpu i gael mwy o bobl ar-lein.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad