Tenantiaid

Bydd y wefan hon yn rhoi gwybodaeth pwysig i chi am fod yn denant gyda Newydd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth ym mhecyn croeso Newydd yn ogystal ag ar ein tudalennau Facebook a Twitter. 

Dyma eich 10 cyfrifoldeb fel tenant:

  1. Mae rhaid i chi dalu eich rhent
  2. Mae rhaid i chi adael ein peirianwyr nwy wasanaethu eich boeler yn flynyddol 
  3. Mae rhaid i chi gadw eich cartref yn lân, yn daclus, ac yn glir o sbwriel.
  4. Mae angen i chi adael ni wybod pan fo angen atgyweiriadau 
  5. Mae rhaid i chi ymddwyn yn gyfrifol ac yn gyfreithiol yn eich cartref a sicrhau bod eich ymwelwyr yn ymddwyn yn yr un ffordd. 
  6. Os hoffech chi gael anifail anwes, mae rhaid i chi gael caniatad.
  7. Os hoffech chi gynnal busnes o'ch cartref, mae angen i chi ofyn i ni yn gyntaf. 
  8. Os hoffech chi wneud newidiadau i'ch cartref, mae angen caniatad mewn ysgrifen oddi wrthyn ni.
  9. Mae angen i chi adael ni wybod pwy sy'n byw yn eich cartref. Fedrwch wneud hwn drwy ddefnyddio Fy Newydd.

Os oes unrhyw gwestiynau 'da chi, cysylltwch gyda ni drwy:

Sgwrsio byw 

Ebost ymholiadau@newydd.co.uk

Neges destun 07422 12 87 80 

Ffoniwch ni ar 0303 040 1998 

Fy Negeseuon ar Fy Newydd.