Tenantiaid

Bydd y wefan hon yn rhoi gwybodaeth pwysig i chi am fod yn denant gyda Newydd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth ym mhecyn croeso Newydd yn ogystal ag ar ein tudalennau Facebook a Twitter. 

Cofiwch edrych ar ein llyfrgell hefyd ar gyfer dogfennau pwysig megis y Llawlyfr Atgyweirio Newydd a Safonau Gwasanaeth Cwsmeriaid Newydd.

Fedrwch hefyd ddefnyddio Fy Newydd i reoli eich tenantiaeth yn hawdd. Cymerwch cipolwg ar eich balans, talwch eich rhent, adrodd gwaith trwsio ac anfonwch negeseuon i ni unrhyw awr o'r dydd. Gwyliwch y fideo isod am rhagor o wybodaeth ar Fy Newydd ac i ddarganfod sut i gofrestru.