Tenantiaid

Hoffai holl staff Cymdeithas Tai Newydd a Bwrdd Newydd eich croesawu.

Bydd y wefan hon yn rhoi gwybodaeth pwysig i chi am fod yn denant gyda Newydd. Gallwch hefyd ddod o hyd i ragor o wybodaeth ym mhecyn croeso Newydd yn ogystal ag ar ein tudalennau Facebook a Twitter. Peidiwch ag anghofio edrych ar ein llyfrgell hefyd ar gyfer dogfennau pwysig megis y Llawlyfr Atgyweirio Newydd a Safonau Gwasanaeth Cwsmeriaid Newydd.

Rydym yn gobeithio bod y wybodaeth yma yn ddefnyddiol i chi ac yn dymuno pob hapusrwydd yn eich cartref.