Credyd Cynhwysol

Mae’r Credyd Cynhwysol yn fath newydd o fudd-dal wedi’i ddylunio i gefnogi pobl sydd ar incwm isel neu yn ddiwaith. Fe fydd yn disodli’r chwech budd-dal cyfredol ac mae ar hyn o bryd yn cael ei gyflwyno ar draws y DU. Mae’r system newydd yn seiliedig ar un taliad misol, sydd yn cael ei drosglwyddo yn uniongyrchol i gyfrif banc. 

Yn anffodus nid yw'r fideo isod ar gael yn y Gymraeg.

Mae’r budd-daliadau y bydd yn eu disodli yn cynnwys:

  • Lwfans Ceiswyr Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Cymorth Incwm
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gwaith
  • Budd-dal Tai

Ymgeiswyr sengl sy’n hawlio’r Lwfans Ceisio Gwaith ar hyn o bryd fydd yn cael eu heffeithio’n gyntaf, yna caiff pawb sy’n hawlio pob math arall o fudd-dal ei effeithio, gan gynnwys cyplau a theuluoedd. Bydd pawb wedi symud drosodd i’r Credyd Cynhwysol erbyn 2019/2020.

Money Manager

Mae Money Manager wedi ei ddylunio yn arbennig ar gyfer pobl ar Gredyd Cynhwysol. Fedrwch ei ddefnyddio naill ai os ydych yn gwneud ymgais newydd neu’n symud i Gredyd Cynhwysol o fudd-daliadau sy’n bodoli yn barod. Bydd hwn yn helpu chi gwneud y mwyaf o’ch arian. Mae’r wybodaeth a’r cyngor i gyd yn Money Manager yn deillio o arbenigwyr a beth mae pobl ar Gredyd Cynhwysol wedi adrodd iddyn nhw.

Cliciwch yma i ddefnyddio Money Manager.

Talu eich rhent

Fe fydd rhaid i chi dalu eich rhent yn uniongyrchol i Newydd eich hun – rhywbeth nad ydych wedi ei wneud efallai yn y gorffennol os oedd eich budd-dal tai yn cael ei dalu’n uniongyrchol i Newydd. Dim ond os ydy’r Adran Gwaith a Phensiynau yn meddwl eich bod yn hyglwyf neu bod gennych angen sydd yn golygu y byddech yn elwa o gael y taliad hwn wedi’i dalu i Newydd ar eich rhan y caiff eich rhent ei dalu’n uniongyrchol i Newydd. Gall hyn fod yn wir hefyd os oes gennych ddyledion rhent o 8 wythnos neu os oes gennych hanes o ddyledion gyda’ch landlord.

Beth all Newydd wneud i fy helpu?

  • Darparu cymorth i gyllidebu
  • Help i fynd ar-lein, datblygu sgiliau TG a chael mynediad i’r rhyngrwyd
  • Diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan ac yn ein cylchgrawn, Cipolwg
  • Sioeau teithio’r Haf

Cliciwch yma i lenwi’r Rhestr Wirio Credyd Cynhwysol a danfonwch at universalcredit@newydd.co.uk ac fe fyddwn ni mewn cysylltiad gyda chymorth rhad ac am ddim.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf inni amdanoch chi a’ch teulu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch gyda’n Swyddog Cynhwysiant Ariannol ar nicola.eynon@newydd.co.uk / 02920 005495

Gofyn am ragor o wybodaeth