Amdanom ni

Mae gan Grŵp Newydd Group Cyf weledigaeth i ddarparu cartrefi fforddiadwy a chefnogi cymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau rhagorol i denantiaid a chwsmeriaid. Cymdeithas tai elusennol yw Cymdeithas Tai Newydd (1974) Cyf sy'n cynnig 3,000 o dai fforddiadwy i'w rhentu a'u gwerthu i bobl lle mae angen ar ei fwyaf yng nghanol a de Cymru.

Mae dau aelod arall o'r Grŵp, Newydd Maintenance Ltd a Living Quarters (Lettings & Sales) Wales Ltd yn darparu gwasanaethau cynnal a chadw / gosod / gwerthu i'r Grŵp.

Cymharu cymdeithasau tai

Fel rhan o bolisi rhent tai cymdeithasol Llywodraeth Cymru, cytunodd landlordiaid yng Nghymru i gynnal arolwg boddhad tenantiaid safonedig a fyddai’n cael ei gyhoeddi er mwyn helpu tenantiaid i graffu a chymharu perfformiad landlordiaid. Drwy glicio ar y botwm isod, gallwch ddarganfod beth mae tenantiaid cymdeithasau tai a chynghorau lleol yng Nghymru yn meddwl am eu cartrefi.