Amdanom ni

Yn 2014 fe wnaethom ddathlu pedwardeg mlynedd ers ein ffurfio ni, y Gymdeithas Tai Newydd wreiddiol. Sefydlwyd Grŵp Tai Newydd fel Cymdeithas Tai Newydd ym 1974. Ym 1998, ffurfiwyd strwythur grŵp gyda Grŵp Tai Newydd yn rhiant-gwmni a Chymdeithas Tai Newydd yn is-gwmni.

Cymdeithas tai elusennol yw Newydd sy’n cynnig bron i 3,000 o gartrefi fforddiadwy i’w rhentu a’u gwerthu i bobl lle mae eu hangen fwyaf yng nghanolbarth a de Cymru. Yn syml, gweledigaeth Newydd yw darparu cymunedau fforddiadwy a chynaliadwy gyda gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Dyma Paul Roberts ein Prifweithredwr yn sôn am y pwysigrwydd o gynnwys tenantiaid yn ein gwaith.Offeryn Cymharu Cymdeithas Tai

Mae Llywodraeth Cymru, sy'n rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs) (Cymdeithasau Tai), wedi creu offeryn cymharu.

Mae'r offeryn yn caniatau i ddefnyddwyr ddewis a chymharu data o wahanol gymdeithasau tai, gan gynnwys Gwybodaeth Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, Gwybodaeth Ariannol, Boddhad Tenantiaid a Safon Ansawdd Tai Cymru.

I ddefnyddio'r teclyn cliciwch yma a chwiliwch am Cadarn Housing Group i ddod o hyd i'n data.