Amdanom ni

Mae gan Grŵp Newydd Group Cyf weledigaeth i ddarparu cartrefi fforddiadwy a chefnogi cymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau rhagorol i denantiaid a chwsmeriaid. Cymdeithas tai elusennol yw Cymdeithas Tai Newydd (1974) Cyf sy'n cynnig 3,000 o dai fforddiadwy i'w rhentu a'u gwerthu i bobl lle mae angen ar ei fwyaf yng nghanol a de Cymru.

Mae dau aelod arall o'r Grŵp, Newydd Maintenance Ltd a Living Quarters (Lettings & Sales) Wales Ltd yn darparu gwasanaethau cynnal a chadw / gosod / gwerthu i'r Grŵp.

Offeryn Cymharu Cymdeithas Tai

Mae Llywodraeth Cymru, sy'n rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs) (Cymdeithasau Tai), wedi creu offeryn cymharu. Mae'r offeryn yn caniatau i ddefnyddwyr ddewis a chymharu data o wahanol gymdeithasau tai, gan gynnwys Gwybodaeth Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, Gwybodaeth Ariannol, Boddhad Tenantiaid a Safon Ansawdd Tai Cymru. Defnyddiwch y teclyn cliciwch a chwiliwch am Cadarn Housing Group i ddod o hyd i'n data (nes y caiff cronfa Llywodraeth Cymru ei diweddaru gyda'n henw newydd).

Tweets Diweddaraf