Amdanom ni

Yn 2014 fe wnaethom ddathlu pedwardeg mlynedd ers ein ffurfio ni, y Gymdeithas Tai Newydd wreiddiol. Sefydlwyd Grŵp Tai Cadarn fel Cymdeithas Tai Newydd ym 1974. Ym 1998, ffurfiwyd strwythur grŵp gyda Grŵp Tai Cadarn yn rhiant-gwmni a Chymdeithas Tai Newydd yn is-gwmni.

Cymdeithas tai elusennol yw Newydd sy’n cynnig bron i 3,000 o gartrefi fforddiadwy i’w rhentu a’u gwerthu i bobl lle mae eu hangen fwyaf yng Nghanolbarth a De Cymru. Yn syml, gweledigaeth Newydd yw darparu cymunedau fforddiadwy a chynaliadwy gyda gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Dyma Paul Roberts ein Prifweithredwr yn sôn am y pwysigrwydd o gynnwys tenantiaid yn ein gwaith.