Sut y gallwn ni helpu

Yn yr adran yma, cewch wybodaeth am bopeth sydd angen i chi ei wybod am ein Tîm Adfywio Cymunedol, gan gynnwys gwybodaeth am y cymorth digidol rydym yn ei gynnig, cymorth cyflogaeth, ein prosiectau cymunedol, a sut y gallwch chi gymryd rhan fel tenant.

Hefyd yn yr adran yma, mae gwybodaeth ariannol. Mae hyn yn cynnwys cymorth cyllidebu, gwybodaeth am gostau byw a pha gymorth y gallwn ei gynnig, yn ogystal â gwybodaeth am Gredyd Cynhwysol a’r Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP).

Ein Tîm Adfywio Cymunedol 

Mae’r Tîm Adfywio Cymunedol yn helpu i adfywio ein cymunedau, yn cael effaith bositif ar fywydau ein tenantiaid, eu teuluoedd a chymunedau o ddiddordeb, ac yn rhoi tenantiaid wrth galon popeth a wnawn. Mae’r holl gymorth yr ydym yn ei ddarparu AM DDIM, felly cysylltwch â ni os ydych chi’n credu y gallwn ni’ch helpu chi!

I gwrdd â’r nodau hyn, mae’r tîm yn gweithio i’r themâu canlynol:

 • Cynhwysiant digidol
 • Addysg, cyflogaeth a hyfforddiant
 • Iechyd a llesiant
 • Buddion cymunedol
 • Cynnal tenantiaeth
 • Diogelu
 • Adfywio ffisegol
 • Cynnwys/craffu tenantiaid
 • Mae Tîm Cynhwysiant Ariannol Newydd hefyd yn cynnig cyngor ariannol i denantiaid.

Drwy gymryd rhan yn ein gweithgareddau, gallwch:

 • Wneud gwahaniaeth i fywydau tenantiaid
 • Gwrdd â phobl newydd
 • Wella eich iechyd meddwl a ffitrwydd corfforol
 • Ddysgu sgiliau newydd neu hyd yn oed ennill cymwysterau os hoffech chi wneud hynny
 • Ein helpu ni i wella gwasanaethau
 • Gynllunio a darparu prosiectau sy’n gwella eich cymuned

Cliciwch ar y dolenni ar y chwith i gael gwybod mwy am y cymorth sydd ar gael i chi a sut gallwch chi gymryd rhan i helpu i wella’r gwasanaethau rydych chi’n eu derbyn.


Gofyn am ragor o wybodaeth