Iechyd & Llesiant: Prosiect HAPI

Rydym yn gofalu am iechyd a llesiant ein tenantiaid. Mae’r prosiect HAPI (iach, uchelgeisiol, ffyniannus a chynhwysol) yn gwneud gwahaniaeth positif i iechyd a llesiant y cymunedau sy’n byw yn ac o amgylch Rhondda Cynon Taf, Caerdydd a Bro Morgannwg. Darperir HAPI fel rhan o ymrwymiad Cymdeithas Tai Newydd i greu cymunedau cynaliadwy.

Mae HAPI yn gobeithio gweithio gyda thenantiaid a phreswylwyr i wella eu llesiant cyffredinol drwy ddarparu gweithgareddau AM DDIM drwy’r themâu canlynol:

  • Bwyd a maeth: Sesiynau Cydgoginio, Bwyta’n Ddoeth (Rheoli Pwysau), Bwyd & Maeth Lefel 1, Rhannu Bwyd Dros Ben.
  • Gweithgaredd Corfforol – Pilates, Sesiwn Ymarfer Corff i’r Teulu, Get Fit Cymru (gweler isod), Couch 2 5k a llawer mwy.
  • Gweithdai Llesiant Emosiynol – fel Ymwybyddiaeth Ofalgar (Mindfulness), Chwalu Straen, Rheoli Iselder, Seicoleg a llawer mwy
  • Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth – Amrywiaeth o gyrsiau ar-lein achrededig

I gael gwybod mwy am brosiect Hapi, ewch i’n tudalen Hapi ar Facebook drwy glicio'r botwm isod.

Os hoffech fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ffurflen gyswllt isod:

Gofyn am ragor o wybodaeth