Sut i dalu eich rhent a’ch tâl gwasanaeth

Bancio ar y rhyngrwyd neu dros y ffôn

Gallwch wneud taliad yn syth i’ch cyfrif rhent ar-lein drwy glicio ar y logo Allpay hwn. Bydd angen eich cerdyn talu rhent arnoch. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar wefan Allpay i dalu.

Fedrwch hefyd dalu drwy ffonio 0330 041 6497. Mae'r rhif yma ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Cliciwch y botwm isod i dalu ar-lein.


Fy Newydd

Cofrestrwch ar gyfer Fy Newydd yma, neu defnyddiwch y botwm ar ben y dudalen yma. Trwy Fy Newydd, fedrwch chi gadw golwg a thalu eich rhent. Fedrwch hefyd rheoli eich gwaith trwsio, adrodd ymddygiad gwrth-gymdeithasol, newid eich manylion, anfon neges at Newydd a rhagor. 

Ffôn clyfar

Os ydych yn defnyddio ffôn clyfar, mae ffordd newydd o dalu’ch rhent. Mae Allpay wedi lansio cymhwysiad newydd y gellir ei lwytho i lawr yn rhad ac am ddim, a fydd yn ei gwneud yn llawer haws i dalu eich rhent.

Debyd Uniongyrchol

Mae’n siŵr mai talu drwy ddebyd uniongyrchol yw’r ffordd hawsaf o dalu heb giwio. Bydd yr arian yn mynd yn syth o’ch cyfrif banc er mwyn talu’ch rhent mewn pryd bob amser. Os hoffech dalu â debyd uniongyrchol, cysylltwch â ni.

Swyddfa Bost neu PayPoint

Ar ddechrau’ch tenantiaeth, byddwn yn archebu cerdyn talu rhent i chi. Defnyddiwch eich cerdyn talu rhent unrhyw le sy’n arddangos yr arwydd Paypoint i dalu’ch rhent ag arian neu siec e.e. unrhyw Swyddfa Bost, eich siop leol, siop bapur newydd neu orsaf betrol. Cofiwch gadw’ch derbynneb.

Dros y ffôn

Gallwch ein ffonio ar 0303 040 1998 i dalu’ch rhent â cherdyn credyd neu ddebyd. Cofiwch gadw’ch rhif tenantiaeth wrth law er mwyn inni ddod o hyd i’ch manylion yn gynt.

Banc neu gymdeithas adeiladu

Gallwch hefyd drefnu talu’ch rhent yn syth gyda’ch banc neu gymdeithas adeiladu gan ddefnyddio archeb sefydlog, gan ddyfynnu rhif cyfeirnod eich cyfrif a’ch enw cyfrif sef Newydd Housing Association 1974 Ltd.

Gofyn am ragor o wybodaeth