Perchentyaeth cost isel: y mythau

Mae ychydig o gamsyniadau o amgylch perchentyaeth cost isel, felly mae'n amser chwalu'r mythau hyny!

Myth 1: Mae cartrefi Perchentyaeth Cost Isel yn is-safonol

Myth 2: Ni allwch wneud elw ar y tai hyn

Myth 3: Dyw'r cartrefi ddim digon mawr ar gyfer teulu sy'n tyfu