Newyddion diweddaraf / 20.06.2022

Trawsnewid tafarn hanesyddol yn y Barri

Gwella ein gweledigaeth
Mae dysgu yn golygu dod i weld pethau o safbwynt gwahanol felly fe wnaethon ni ymgynghori â’n tenantiaid yn ddiweddar ynglŷn â’n themâu cynllun corfforaethol newydd.
Trawsnewid tafarn hanesyddol yn y Barri
Yn ystod hanner tymor agorodd Cymdeithas Tai Newydd y drysau i ddatblygiad newydd, Y Windsor, adeilad hanesyddol yn nhref arfordirol fywiog y Barri.
Agor canolfan tai a chymuned newydd ym Mhenarth
Mae datblygiad newydd wedi'i gwblhau'n ddiweddar yn Eglwys Sant Paul ym Mhenarth ar ôl buddsoddiad sylweddol gan Gyngor Bro Morgannwg.
Ein Rhenti a’n Tâl Gwasanaeth
Dywedodd Llywodraeth Cymru fod yn rhaid i ni osod rhenti a thaliadau gwasanaeth sy’n sicrhau bod ein cartrefi yn parhau i fod yn fforddiadwy ac yn sicrhau gwerth am arian.
Tenantiaid wrth eu bodd gyda chartrefi gwledig syfrdanol
Symudodd Amber a’i merch dwy oed Aria i mewn i’w cartref newydd yn Llan-gan ddydd Gwener, ar ôl bod yn cysgu ar soffa ei mam yn Y Bont-faen.
Landlord cymdeithasol yn cyflawni nod cydraddoldeb cenedlaethol
Mae Newydd wedi llwyddo i gyflawni nod cydraddoldeb ac amrywiaeth mawreddog a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer landlordiaid cymdeithasol.
Lansio Working Wardrobe yn Rhydyfelin
Ar ddydd Iau, 10 Mawrth, lansiwyd gwasanaeth newydd sy’n cynnig dillad cyfweliad am ddim i bobl sy’n chwilio am waith, yn Rhydyfelin ger Pontypridd.
Arddegwyr yn cymryd cam ymlaen dros iechyd meddwl
I nodi dechrau Wythnos Iechyd Meddwl Plant, bydd her ‘Step Up’ yn gweld arddegwyr yn gwneud 12.5k o gamau, sy’n gyfwerth â 10km, yn gyfnewid am bwyntiau i’w gwario ar weithgareddau llesiant neu fwyd iach.
Cytuno ar les canolfan gymunedol newydd ar gyfer Eglwys Sant Paul ym Mhenarth
Mae’n bleser gan Gymdeithas Tai Newydd gyhoeddi cytundeb les newydd gyda Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg (GVS) ar gyfer y ganolfan gymunedol newydd yn Eglwys Sant Paul ym Mhenarth.
Llwyddiant i Newydd yng Ngwobrau Arfer Da TPAS Cymru
Newydd Housing Association had a successful day at TPAS Cymru’s good practice awards ceremony in December, winning two awards and coming second in another.
Prosiect tai arloesol yn ennill ‘Y Wobr Adfywio’ yn seremoni Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru (CEW)
Mae’r prosiect adfywio trefol The Goodsheds a Junction House yn Y Barri wedi ennill gwobr adeiladu arbennig mewn cydnabyddiaeth o’i ddatblygiad adfywio.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad