Newyddion diweddaraf / 04.02.2021

Beth ddywedodd Llywodraeth Cymru amdanom ni?

Blog Anthony: Fy lleoliad gwaith rhithwir gyda Newydd
Darllenwch am leoliad rhithwir Anthony gyda Newydd. Mae Anthony yn fyfyriwr Astudiaethau Tai ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.
I Fyny Eich Stryd: Cyflwyniad
I Fyny Eich Stryd yw ein blog tenantiaid newydd sbon.
Newydd yn arwain ar werth cymdeithasol yng Nghymru
Newydd yn arwain ar werth cymdeithasol yng Nghymru
Ein Rhenti a’n Tâl Gwasanaeth
Dywedodd Llywodraeth Cymru fod yn rhaid i ni osod rhenti a thaliadau gwasanaeth sy’n sicrhau bod ein cartrefi yn parhau i fod yn fforddiadwy ac yn sicrhau gwerth am arian.
Beth ddywedodd Llywodraeth Cymru amdanom ni?
What has the Welsh Government said about us?
Datganiad Coronafirws
Mae lles ein tenantiaid, sefydliadau partner a'n staff yn parhau i fod yn ein blaenoriaeth bwysicaf.
Tenantiaid yn symud i mewn i gartrefi arobryn Goodsheds
Un mis ar hugain yn unig ar ôl derbyn caniatâd cynllunio gan Gyngor Bro Morgannwg, mae tenantiaid Cymdeithas Tai Newydd yn symud i mewn i Junction House ar Hood Road yn y Barri.
Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ddarparu basgedi Nadolig i’r gymuned
Rydym yn darparu basgedi Nadolig i bobl sydd mewn angen, diolch i roddion gan ein contractwyr.
Datblygiad Goodsheds yn Ffordd Hood, Y Barri, yn dathlu llwyddiant dwbl yng Ngwobrau Ystadau Cymru 2020
O dan y prosiect cydweithredol oedd yn cynnwys Cyngor Bro Morgannwg, DS Properties Limited, Cymdeithas Tai Newydd a Llywodraeth Cymru, cafodd hen storfa reilffordd ei thrawsnewid i amrywiaeth o ofod masnachol a llety.
Roedd Jason eisiau bod yn Brif Weithredwr y gallwch ddal ei lygad!
Ar ôl 30 mlynedd yn dringo ysgol gyrfa tai, cafodd Jason ei benodi’n ddiweddar fel ein Prif Weithredwr newydd. Yma mae’n dweud sut y symudodd lan drwy’r rhengoedd.
Dod i adnabod ein Prif Weithredwr newydd
A fyddai Jason Wroe, ein Prif Weithredwr newydd, yn teithio i blaned Mawrth? Beth oedd ei swydd gyntaf? A gyda phwy fyddai e’n hoffi treulio diwrnod ar ôl y cyfnod clo? Fe gewch wybod mwy amdano yma …
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad