Newyddion diweddaraf / 03.11.2020

Dau breswylydd lleol yn sicrhau cyflogaeth lawn amser diolch i ddatblygiad tai

Dod i adnabod ein Prif Weithredwr newydd
A fyddai Jason Wroe, ein Prif Weithredwr newydd, yn teithio i blaned Mawrth? Beth oedd ei swydd gyntaf? A gyda phwy fyddai e’n hoffi treulio diwrnod ar ôl y cyfnod clo? Fe gewch wybod mwy amdano yma …
Datganiad Coronafirws
Mae lles ein tenantiaid, sefydliadau partner a'n staff yn parhau i fod yn ein blaenoriaeth bwysicaf.
Dau breswylydd lleol yn sicrhau cyflogaeth lawn amser diolch i ddatblygiad tai
Mewn partneriaeth gyda Chanolfan Byd Gwaith Llandrindod, cynigiodd J.G. Hale Construction ddau leoliad gwaith wyth wythnos, ac mae’r ddau gyfranogwr yn awr wedi mynd ymlaen i gael swyddi llawn amser ar safle datblygiad Cymdeithas Tai Newydd ar Ffordd Ithon.
Cymdeithas tai yn penodi Prif Weithredwr newydd
Jason Wroe fydd yn cymryd yr awenau fel Prif Weithredwr Grŵp Newydd pan fydd Paul Roberts yn ymddeol ddiwedd Hydref.
Ein Rhenti a’n Tâl Gwasanaeth
Dywedodd Llywodraeth Cymru fod yn rhaid i ni osod rhenti a thaliadau gwasanaeth sy’n sicrhau bod ein cartrefi yn parhau i fod yn fforddiadwy ac yn sicrhau gwerth am arian.
Mental Health Awareness Week: Sally's Lockdown Story
Hello all, continuing with the Mental Health Awareness week posts here is my little slice of life in lockdown!
Mae datblygiad tai Newydd yn cefnogi adnewyddu gampfa ysgol yn y Barri
Mae gampfa ysgol gynradd Romilly yn cael ei hailwampio diolch i ddatblygiad tai lleol yn Porthkerry Road.
Mae Cyfeillion St Canna yn derbyn rhodd o £1500 diolch i ddatblygiad tai Llangan
Mae Cymdeithas Tai Newydd ynghyd â Canna Developments yn cefnogi’r gymuned leol trwy roi £1500 i Gyfeillion Sant Canna sy’n rhedeg yr Hen Ystafell Ysgol, canolfan gymunedol yn Llangan, Bro Morgannwg.
Datblygiad tai Llandrindod yn ariannu gwelliannau mynwent
Mae gatiau a rheiliau Mynwent Llandrindod wedi cael eu hadnewyddu diolch i ddatblygiad tai lleol newydd.
Pentref Clare Garden
Byddan yn darparu 133 o gartrefi fforddiadwy i’w rhentu a 57 o gartrefi ar gyfer prynwyr am y tro cyntaf ym Mhentref Clare Garden.
Newydd yn cyfrannu £1000 i fanciau bwyd lleol yn ystod y pandemig coronafirws
Y mis hwn, derbyniodd Banc Bwyd y Fro a Banc Bwyd Pontypridd siec am £500 yr un gan Cymdeithas Tai Newydd ar ôl iddynt brofi cynnydd enfawr mewn gofynion, oherwydd effeithiau dinistriol y pandemig Covid-19.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad