Newyddion diweddaraf / 18.10.2023

Cymdeithas Tai Newydd yn cytuno pecyn cyllid newydd £45m gyda Danske Bank

Dangos ein hymrwymiad i gynaliadwyedd
Rydym wrth ein bodd cael cyhoeddi ein bod wedi derbyn y Wobr Efydd mewn Llythrennedd Carbon, mewn cydnabyddiaeth o’n hymrwymiad i gynaliadwyedd a chyfrifoldeb amgylcheddol.
Cymdeithas Tai Newydd yn cytuno pecyn cyllid newydd £45m gyda Danske Bank
Y benthyciad hwn yw cytundeb cyntaf Danske Bank gyda chymdeithas tai yng Nghymru
Newyddion: Eich cylchlythyr tenantiaid mis Hydref
Dyma rifyn Hydref o ‘Newyddion’, eich cylchlythyr tenantiaid. Yn y cylchlythyr hwn, byddwn yn rhannu gwybodaeth am y gefnogaeth y gallwn ei chynnig i chi, ac yn eich diweddaru ar beth rydym wedi bod yn ei wneud.
Ffenestri gwydr lliw sydd newydd eu gosod yn goleuo Canolfan Gymunedol Sant Paul ym Mhenarth
Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi datgelu’r ffenestri gwydr lliw newydd sydd yng Nghanolfan Gymunedol Sant Paul ym Mhenarth.
Newyddion: Your September tenant newsletter
This is the September edition of your tenant newsletter, ‘Newyddion’, which is Welsh for ‘news’. In this newsletter, we will be sharing information about the support that we can offer you, and keep you up to date on what we have been up to.
Newyddion: Eich cylchlythyr tenantiaid mis Awst
Mae’n bleser gennym gyflwyno’r rhifyn diweddaraf o’n cylchlythyr misol i chi, wedi’i guradu’n arbennig i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ac i ymgysylltu â’r holl ddigwyddiadau cyffrous yn Newydd a’n cymuned ehangach.
Aur i Newydd!
Mae Newydd wedi ennill y Wobr Aur ‘Rydym yn Buddsoddi mewn Pobl’ yn dilyn proses asesu drylwyr gan y sefydliad rhyngwladol Buddsoddwyr mewn Pobl.
Ymunwch â ni i gefnogi Oasis: #HeicioDrosDai #HikeForHousing
Yn ystod misoedd Mehefin a Gorffennaf, bydd cymdeithasau tai ledled Cymru yn camu ymlaen dros eu helusennau dewisol ar ôl clywed yr alwad gan Cartrefi Cymunedol Cymru i godi gymaint o arian â phosib.
Newyddion: Eich cylchlythyr tenantiaid ar gyfer mis Gorffennaf
Eich cylchlythyr tenantiaid misol
Trydydd cyfnod datblygiad tai yn Llandrindod yn dechrau
Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi dechrau’r trydydd cyfnod yn natblygiad tai yn Llandrindod a fydd yn cynnig 79 o gartrefi newydd i bobl leol.
Wythnos SeroNet TPAS: Trawsnewid cartrefi ar gyfer dyfodol gwyrddach.
Yr wythnos hon yw Wythnos SeroNet TPAS, wythnos sydd wedi’i neilltuo i drafod a hyrwyddo atebion sy’n ymwneud â chynaliadwyedd. Heddiw, rwyf am rannu'r cynnydd rydym wedi'i wneud wrth weithredu'r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP). Nod y rhaglen hon yw trawsnewid ein cartrefi i fod yn fannau ynni-effeithlon ac ecogyfeillgar sydd o fudd i'n tenantiaid a'r amgylchedd.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad