Cartrefi i'w rhentu

Mae ein eiddo ni yn fwy na waliau a ffenestri yn unig; cartrefi yw nhw, a rydym ni'n gwneud yn siwr bod pob cartref newydd rydym ni yn ei hadeiladu yn ddeniadol, eang, hygyrch ac yn ynni'n effeithlon.

Rydym ni'n gweithio'n agos gyda elusennau eraill, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ble mae'r gofyn am gartrefi ar ei huchaf. I ni, 

We work in close partnership with other charities, local authorities and the Welsh Government to support people where the housing need is greatest. For us, it is about building safe and sustainable communities where our tenants can live their lives, as well as be proud of where they live.