Cartrefi i'w rhentu

Mae ein eiddo ni yn fwy na waliau a ffenestri yn unig; cartrefi yw nhw, a rydym ni'n gwneud yn siwr bod pob cartref newydd rydym ni yn ei hadeiladu yn ddeniadol, eang, hygyrch ac yn ynni'n effeithlon.

Rydym ni'n gweithio'n agos gyda elusennau eraill, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ble mae'r gofyn am gartrefi ar ei huchaf. I ni, mae'n ymwneud ag adeiladu cymunedau diogel a chynaliadwy lle gall ein tenantiaid fyw eu bywydau, yn ogystal â bod yn falch o ble maent yn byw.