Cartrefi ar werth

Mae prynu cartref eu hunain yn medru bod yn frwydr anodd i nifer o bobl, gyda phrisiau tai a’r blaendal sydd ei angen yn parhau i godi. Fodd bynnag, mae yna olau ar ben draw’r twnnel a’r golau hwnnw yw perchentyaeth cost isel, neu rannu ecwiti, sy’n cynnig y cyfle i brynwyr tro cyntaf i brynu eiddo am bris sy’n is na gwerth y farchnad.

O dan berchentyaeth cost isel, mae prynwyr yn prynu cyfran ecwiti o 70% mewn eiddo ac rydym ni’n cadw’r 30% arall. Gall hyn olygu mai dim ond blaendal o 5% i 15% y byddwch ei angen ar gyfer y gyfran ecwiti o 70%, a gallai hyn hefyd ostwng faint o forgais y byddwch ei angen i brynu’r eiddo.  

Ni fydd angen i chi wneud unrhyw ad-daliadau i ni hyd nes y byddwch yn gwerthu’r eiddo, ond mae gennych yr opsiwn o ad-dalu’r gyfran o 30% i ni ar unrhyw adeg, naill ai yn llwyr neu mewn camau a gytunwyd arnynt (yn ddibynnol ar amodau’r dogfennau yr ydych yn arwyddo gyda ni pan gwblheir eich pwrcas).