Swyddi

I weld ein swyddi gwag cyfredol cliciwch yma.
Rydyn ni mor falch eich bod eisiau ymuno â ni!

Os mai eich swydd gyntaf ydy hon neu os ydych yn dychwelyd i weithio ar ôl egwyl, yn newid cyfeiriad gyrfa neu yn cymryd cam i fyny ar eich llwybr gyrfa, yna mae eich cychwyn newydd yn gychwyn Newydd.

Mae digon o wybodaeth yn y tudalennau yma i’ch helpu i ddeall rhagor amdanom ni a sut brofiad ydy gweithio yma. Mae’r cyfan ar gael wrth gyffwrdd y botwm!

Rydyn ni’n optimistaidd ac yn uchelgeisiol am ein dyfodol. Rydyn ni’n teimlo’n gyffrous iawn am y cyfleoedd sy’n ein wynebu ac rydyn ni eisiau pobl sy’n rhannu ein brwdfrydedd i ymuno â’n tîm.

Rydyn ni wedi ymrwymo i wasanaethau ardderchog i gwsmeriaid ac rydyn ni’n rhoi pwys mawr ar herio’r status quo i wella pob agwedd o’r hyn a wnawn a sut y gwawn hynny. Rydyn ni wedi’n gyrru gan waith tîm a’r awydd i gysylltu perfformiad ein cwmni gyda chanlyniadau sydd yn gwir gyffwrdd bywydau pobl yn feunyddiol. Os ydych yn llwyddiannus, fe fydd eich nodweddion personol yn gwneud i hynny ddigwydd ac fe fyddan nhw’n cael eu gwerthfawrogi ochr yn ochr â’ch gwybodaeth a’ch profiad technegol.

Mae ein hegwyddorion gwaith o ‘hysbysu, cynnwys a gwella’ yn berthnasol i bopeth a wnawn. Trwy gyflenwi’r ymrwymiadau yma rydyn ni’n sicrhau bod Newydd yn lle gwych i weithio ynddo, ein bod yn cynnig manteision ardderchog, bod yma ysbryd tîm cryf a’n bod yn falch o ddweud ein bod yn gweithio yma. Mewn arolwg staff diweddar, roedd y rhan fwyaf o’r staff yn teimlo eu bod yn gweithio i gorff lle mae pawb eisiau gwneud eu gorau bob tro a lle mae’r staff yn teimlo’n ymroddedig i’w gwaith. Os ydy ein staff yn hapus, yna rydyn ni’n hapus!

Os ydy’r cyfleoedd y gallwn ni eu cynnig i chi yn bersonol ac yn broffesiynol yn eich ysgogi, yna rydyn ni’n edrych ymlaen i’ch gweld yn ymuno â ni.

Efallai nad oes gennym y cyfleoedd ar hyn o bryd sy’n cydweddu gyda’ch diddordebau a’ch sgiliau, ond edrychwch ar ein tudalen swyddi gwag cyfredol, ein tudalen Facebook a’n tudalen Trydar neu cofrestrwch ar gyfer rhybuddion swyddi ar gyfer swyddi yn y dyfodol.

Swyddi gwag cyfredol

I weld ein swyddi gwag cyfredol cliciwch y botwm isod.

Dyma'r sector Tai

Rydym wedi ymrwymo i'r addewid Dyma'r sector Tai