Gwerthu'ch cartref

Nid oes gan Newydd unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol i brynu’ch cartref yn ôl gennych, ond byddwn yn ystyried pob cais i wneud hynny. Mewn rhai achosion, mae’r les yn gofyn bod Newydd yn cael y cynnig cyntaf pan fyddwch yn gwerthu’ch cartref. Os ydych yn ystyried gwerthu’ch cartref, cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

Noder ar gyfer unrhyw geisiadau gan gyfreithwyr mewn perthynas â gwerthu eiddo lesddeiliaid a hefyd eiddo rhydd-ddaliadadol gyda tâl gwasanaeth, codir tâl o £110.00 + TAW ar gyfer ymdrin â'r Weithred Cyfamodau ac am roi Tystysgrif Cydymffurfio. Mae hyn yn unol â'r cyfyngiad yn y gweithredoedd eiddo ble mae'n rhaid i'r perchennog newydd gofrestru'r pryniant gyda'r Gofrestrfa Tir.