Gwerthu'ch cartref

Nid oes gan Newydd unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol i brynu’ch cartref yn ôl gennych, ond byddwn yn ystyried pob cais i wneud hynny. Mewn rhai achosion, mae’r les yn gofyn bod Newydd yn cael y cynnig cyntaf pan fyddwch yn gwerthu’ch cartref. Os ydych yn ystyried gwerthu’ch cartref, cysylltwch â ni yn y lle cyntaf.

Noder, ar gyfer unrhyw geisiadau am becynnau gwerthu gan gyfreithwyr mewn perthynas â gwerthu eiddo prydlesol, mae ffi weinyddu o £110.00 + TAW am lunio a chyhoeddi'r pecyn gwybodaeth ac am ddarparu atebion i unrhyw ymholiadau eraill a godir yn ystod y proses drawsgludo.

Os ydych chi'n prynu eiddo prydlesol lle mai Newydd yw'r landlord, mae yna ffi weinyddu o £110.00 + TAW am dderbyn a chofrestru Rhybudd Trosglwyddo gan eich cyfreithiwr ynghyd â delio â'r Weithred Cyfamodau (os oes un) ac am ddrafftio a chyhoeddi. Tystysgrif Cydymffurfiaeth y Gofrestrfa Tir a fydd yn galluogi'ch cyfreithwyr i gofrestru'ch pryniant o'r eiddo gyda'r Gofrestrfa Tir.