Paratoi Tenantiaeth

Nod y rhaglen Paratoi Tenantiaeth yw gwella sgiliau, gwybodaeth a hyder holl denantiaid Newydd er mwyn eu galluogi i gynnal tenantiaeth yn llwyddiannus.

Mae tenantiaid yn defnyddio ein hystafell ddosbarth Google ar-lein i ddysgu am:

 • Eu cytundebau tenantiaeth
 • Y gwahanol fathau o denantiaeth
 • Cyfrifoldebau’r tenant a’r landlord
 • Sut i gynnal a chadw’u heiddo
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Eu cyfrifoldebau ariannol
 • Cyllido
 • Credyd cynhwysol
 • Blaenoriaeth biliau a chynigion ynni
 • Lle i gael gafael ar gelfi ac eitemau angenrheidiol
 • Y camau sydd i’w dilyn er mwyn sefydlu cartref newydd; a’r
 • Gefnogaeth sydd ar gael yn ystod eu tenantiaeth.

Am fwy o wybodaeth, cwblhewch y ffurflen gyswllt isod os gwelwch yn dda:

Gofyn am ragor o wybodaeth