Ein Cartrefi

Mae Newydd yn gweithio mewn partneriaeth agos ag elusennau eraill, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i gefnogi’r bobl y mae angen tai arnynt fwyaf.

Mae gennym amrywiaeth helaeth o gartrefi ar gael i’w rhentu a'i gwerthu ledled Canolbarth a De Cymru, gweler y mathau o gartrefi sydd ar gael isod. Rydym hefyd yn adeiladu cartrefi newydd, gan sicrhau bod pob cartref yn ddeniadol, yn eang, yn hygyrch ac yn defnyddio ynni’n effeithlon. Efallai bydd yna rai tai yn codi rhent yn uwch na'r isod.