The Noise App

Lleihewch y straen o adrodd niwsans sŵn gan ddefnyddio’r ap hawdd yma i ychwanegu recordiau sain. Mae defnyddio’r ap yma yn gwella safon y dystiolaeth a ddarperir ac yn ffordd fwy effeithiol ac effeithlon o gymharu tystiolaeth o’i gymharu â defnyddio dyddiadur.


Mae The Noise App yn hawdd i’w osod ar eich ffôn ac mae creu cyfrif yn cymryd ychydig o funudau yn unig. Unwaith mae popeth yn barod, mae’n hawdd creu adroddiad ac anfon tystiolaeth i’r arolygydd. Mae’n bosib ychwanegu sawl recordiad i’r adroddiad a byddwn ni’n anfon diweddariadau i chi yn gyson.

Chwiliwch am ‘The Noise App’ yn Google play neu yn yr App Store, cliciwch neu sganiwch yr eiconau isod i ddod o hyd i’r ap.