Cymryd rhan

Cyflwyniad i bartneriaeth cymunedol

Mae Newydd yn credu mewn darparu’r gwasanaethau gorau posibl i chi. Rydym eisiau eich cynnwys chi a’ch cyrff cymunedol i sicrhau bod ein gwasanaethau yn parchu eich barn chi a barn eich cymuned.

Mae eich Tîm Partneriaeth Cymunedol yn darparu amrediad o wasanaethau a gweithgareddau i ateb eich gofynion. Os hoffech gymryd rhan a gwneud penderfyniadau ar y modd y mae Newydd yn darparu ei wasanaethau, yn ein hamrediad eang o brosiectau cymunedol, neu os hoffech wneud eich cymuned yn well lle, yna gall y Tîm Partneriaeth Cymunedol eich cefnogi. Cliciwch ar yr opsiynau ar y chwith er mwyn darganfod y gweithgareddau sydd ar gael i chi.

Gofyn am ragor o wybodaeth