Cwestiynau? Rydyn ni'n hapus i helpu!

Ymholiadau tenantiaid

Gallwch anfon neges atom a riportio atgyweiriadau trwy Fy Newydd.

Fy Newydd

Talu rhent

Cliciwch yma am fanylion ar sut i dalu'ch rhent.

Dechrau

Unrhyw beth arall?

Cysylltwch â ni am gwestiynau eraill.

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â'n tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mewn argyfwng, ffoniwch 0303 040 1998 unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos.

Ein swyddfeydd

Tongwynlais

Newydd Housing Association, 5 Village way, Tongwynlais, CF15 7NE

Get Directions

Powys

St David's House, New Church Street, Newtown, Powys, SY16 1RB

Get Directions

Barod i ddechrau gyda Fy Newydd?

Gallwch wneud taliadau yn uniongyrchol i'ch cyfrif rhent ar-lein neu dros y ffôn trwy greu cyfrif Fy Newydd. Fel arall, gallwch ddefnyddio Debyd Uniongyrchol, Swyddfa'r Post, Paypoint neu drwy eich banc neu gymdeithas adeiladu.