Cymorth cyllidebu

Sut mae modd imi gael cyngor neu cyfarwyddyd cyfrinachol ac am ddim ar arian?

Gallwch gael cyngor am ddim a chyfrinachol ar arian trwy gysylltu gyda’n swyddogion cynhwysiant ariannol isod.

Gallwch gael mynediad i help trwy:

  • Cyllidebu
  • Cynilo
  • Arbed arian ar filiau ynni
  • Cyngor ar ddyledion bach
  • Brwydro yn erbyn ôl-ddyledion
  • Hawl budd-daliadau

Gofyn am ragor o wybodaeth

Canolfan Cyngor ar Bopeth

Gallwch hefyd gysylltu â’ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol. Yno, gallant roi cyngor cyfrinachol, annibynnol am ddim i’ch helpu i ddatrys eich problemau cyfreithiol ac ariannol, neu broblemau eraill. I ddod o hyd i’ch canolfan agosaf, ewch at y wefan a theipio eich cod post i mewn.

Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn helpu pobl i reoli eu harian. Maent yn gwneud hyn yn uniongyrchol drwy ei gwasanaeth ariannol ei hunain sy’n ddiduedd ac am ddim. Hefyd maent yn gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill i helpu pobl i wneud y mwyaf o'u harian. Mae'r gwasanaeth annibynnol, a sefydlwyd gan y llywodraeth. Cofiwch fod rhent yn ddyled a ddylai ei flaenoriaethu, gall peidio ei dalu roi eich cartref mewn perygl. I gael cymorth a chefnogaeth ar sut i gyllidebu ar gyfer eich rhent defnyddiwch Gynlluniwr Gyllideb ar-lein rhad ac am ddim.