Gwybodaeth corfforaethol

Adroddiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon 2020
4.70 mb
Cyfrifon Statudol Newydd 2019/20 (Saesneg yn unig)
1.20 mb
Cynllun Gweithredu a Chynllun Iaith Gymraeg Tachwedd 2018
0.16 mb
Cynllyn Iaith Gymraeg Adroddiad Monitro Cynllyn Gweithredu Hydref 2020
0.17 mb
Datganiad gwerth am arian 2018/2019
0.42 mb
Dyfarniad Rheoleiddio Grwp Tai Cadarn 2020
0.73 mb
Fforddiadwyedd Rhent a Thâl Gwasanaeth
0.02 mb
Fframwaith Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithasau Tai wedi'u cofrestru yn Nghymru
0.70 mb
Polisi Cadw Dogfennau
0.18 mb
Polisi Diogelu Data
0.06 mb
Siarter Diogelwch yn Gyntaf
0.06 mb
Sut wnaethom ni berfformio yn ystod y flwyddyn 2018/19?
1.17 mb
Y Warant i Breswylwyr Cymdeithasau Tai
0.33 mb
Yr Hyn Yr Ydym Yn Ei Wneud
2.46 mb
Yr Hyn Yr Yr Hoffem Gyflawni 2020 2022
2.15 mb