Gwybodaeth corfforaethol

Adolygiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon 2023
7.29 mb
Adroddiad Amgylcheddol Cymdeithasol A Llywodraethu 2021 I 2022
1.74 mb
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon 2021
3.91 mb
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon 2022
3.57 mb
Cynllun Corfforaethol Grwp Newydd 2022 2027
6.19 mb
Cynllyn Iaith Gymraeg Adroddiad Monitro Cynllyn Gweithredu Hydref 2022
0.16 mb
Dyfarniad Rheoleiddiol Mawrth 2023
0.14 mb
Fforddiadwyedd Rhent a Thâl Gwasanaeth
0.02 mb
Fframwaith Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithasau Tai wedi'u cofrestru yn Nghymru
0.70 mb
GwrandoGwneud Cynhadledd EDI
0.07 mb
Polisi Cadw Dogfennau
0.18 mb
Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymraeg
0.17 mb
Polisi Diogelu Data
0.06 mb
Siarter Diogelwch yn Gyntaf
0.94 mb
Siarter Gwasanaeth Cwsmeriaid
1.16 mb
Sicrhau Gwerth Am Arian 2021 I 2022
0.51 mb