Gwybodaeth corfforaethol

Adroddiad Amgylcheddol, Cymdeithasol & Llywodraethu 2020/2021
1.54 mb
Adroddiad Blynyddol 2021
3.91 mb
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon 2020
4.70 mb
Cyfrifon Statudol Newydd 2019/20 (Saesneg yn unig)
1.20 mb
Cynllun Corfforaethol Grwp Newydd 2022 2027
6.19 mb
Cynllyn Iaith Gymraeg Adroddiad Monitro Cynllyn Gweithredu Hydref 2020
0.17 mb
Dyfarniad Rheoleiddio Grŵp Newydd Chwefror 2021
0.09 mb
Fforddiadwyedd Rhent a Thâl Gwasanaeth
0.02 mb
Fframwaith Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithasau Tai wedi'u cofrestru yn Nghymru
0.70 mb
GwrandoGwneud Cynhadledd EDI
0.07 mb
Polisi Cadw Dogfennau
0.18 mb
Polisi Diogelu Data
0.06 mb
Siarter Diogelwch yn Gyntaf
0.94 mb
Siarter Gwasanaeth Cwsmeriaid
1.16 mb
Sicrhau Gwerth Am Arian 2022
0.55 mb
Y Warant i Breswylwyr Cymdeithasau Tai
0.33 mb