Gwybodaeth corfforaethol

Adroddiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon 2020
4.70 mb
Cyfrifon Statudol Newydd 2019/20 (Saesneg yn unig)
1.20 mb
Cynllun Gweithredu a Chynllun Iaith Gymraeg Tachwedd 2018
0.16 mb
Datganiad gwerth am arian 2018/2019
0.42 mb
Dyfarniad Rheoleiddio Grwp Tai Cadarn 2020
0.73 mb
Fframwaith Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithasau Tai wedi'u cofrestru yn Nghymru
0.70 mb
Polisi Cadw Dogfennau
0.18 mb
Polisi Diogelu Data
0.06 mb
Sut wnaethom ni berfformio yn ystod y flwyddyn 2018/19?
1.17 mb
Y Warant i Breswylwyr Cymdeithasau Tai
0.33 mb
Yr Hyn Yr Ydym Yn Ei Wneud
0.74 mb
Yr Hyn Yr Yr Hoffem Gyflawni 2016 2021
0.84 mb