Benthyciadau diogel

Os teimlwch o hyd fod angen ichi fenthyg arian, ewch at le diogel fel yr Undeb Credyd. Mae’ch Undeb Credyd leol yn gymdeithas gydweithredol sy’n arbenigo mewn cynilion a benthyciadau cyn lleied â £100.

Os ydych yn byw yng Nghaerdydd neu’r Fro, cysylltwch ag Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro:

Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
029 2087 2373
ccu@cardiffcu.com
www.cardiffcu.com

Mae Dragon Savers Credit Union yn ymdrin ag ardal Rhondda Cynon Taf. Dyma’r manylion cyswllt:

107 Bute Street
Treorci
CF42 6AU
01443 777043
stonemanc@dragonsavers.org

Os ydych yn byw yng Nghastell-nedd, cysylltwch ag Undeb Credyd Castell-nedd Port Talbot:

26 Windsor Rd
Castell-nedd
SA11 1LU
01639 632100
admin@nptcu.co.uk

Mae Hafren Credit Union Limited, s'yn ymdrin ag ardal y Drenewydd, wedi uno a Undeb Credyd Gogledd Cymru, gallwch gysylltu â nhw wrth ddefnyddio'r manylion cyswllt isod:

20 Broad Street
Y Drenewydd,
Powys
SY16 2NA
01686 623741

http://www.northwalescu.co.uk/cy/aelodaeth/y-drenewydd

Benthycwyr arian didrwydded

Peidiwch ag ystyried defnyddio benthycwyr arian didrwydded. Efallai daw’r amser pan na fyddwch yn gallu gwneud y taliad i fenthyciwr arian didrwydded, efallai bydd hyd yn oed yn eich bygwth... nid ydynt byth rywsut yn llwyddo i egluro’r cyfraddau llog. Os ydych yn poeni am fenthyciwr arian yn eich ardal chi neu’n cael eich bygwth gan fenthyciwr arian, gallwch roi gwybod amdano i Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru sy’n cynnal llinell gymorth gyfrinachol 24 awr ar 0300 123 33 11.