Cyfrifoldeb pwy?

Gan mai ni yw eich landlord, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i wneud gwaith trwsio penodol pan fydd ei angen. Wrth i’r gyfraith newid, efallai hefyd y bydd cyfrifoldeb am waith trwsio penodol yn newid. O ganlyniad, efallai y byddwn wedi trwsio rhai pethau yn y gorffennol ond, oherwydd newidiadau yn y gyfraith, mae’n bosibl mai chi sy’n gyfrifol am eu trwsio erbyn hyn, neu i’r gwrthwyneb.

Wrth i amser fynd heibio, disgwyliwn y bydd traul arferol yn digwydd i’ch cartref. Fodd bynnag, os bydd angen trwsio rhywbeth yn eich cartref oherwydd esgeulustod neu ddifrod naill ai gennych chi neu eich ffrindiau neu eich teulu, byddwn yn disgwyl i chi wneud unrhyw waith trwsio angenrheidiol. Os bydd angen trwsio rhywbeth oherwydd eich esgeulustod neu eich difrod chi, mae’n bosibl y byddwn yn rhoi rhybudd i chi wneud y gwaith, ac weithiau efallai y byddwn yn ei drwsio ar eich rhan ac yna’n gofyn i chi dalu’r gost. Fodd bynnag, ar rai adegau, efallai y byddwn yn trwsio rhywbeth heb fod yn gyffredinol gyfrifol amdano. Bydd hyn fel arfer yn dibynnu ar eich amgylchiadau, a’r enw ar hwn yw gwaith trwsio dewisol.

Gallwch ddod o hyd i’r tabl cyfrifoldebau yma. (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

Am fwy o wybodaeth am gyfrifoldebau a rhwymedigaethau, cyfeiriwch at eich Llawlyfr Trwsio Newydd. (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)