Dyma BOB

Mae BOB yn barod i hawlio Credyd Cynhwysol
Byddwch fel BOB

Y chi gorau erioed

Un cam bach sydd ei hangen i newid eich bywyd
Dysgwch mwy

Cartrefi ar werth gan Newydd

Mae dau cartref ar werth yn Y Barri gan Newydd
Rhagor o wybodaeth

Gwobr Platinwm i Gartrefi Penarth

Newydd yn hawlio'r wobr uchaf 'Visibly Better' gan RNIB Cymru
Stori llawn

Cylchlythyr Newydd

Ymunwch heddiw i dderbyn gwybodaeth pwysig, cymorth defnyddiol a chystadleuthau gwych!
Cadw'ch mewn cysylltiad

Pwy ydym ni

Mae Newydd yn gymdeithas tai elusennol sy'n cynnig bron 3,000 o gartrefi fforddiadwy i'w rhentu a'u gwerthu.

Ein gweledigaeth

I ddarparu tai fforddiadwy a chymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Ein heiddo adeiladu newydd

Rydym yn datblygu tai newydd ar gyfer pobl mewn ardaloedd lle mae'r angen ar ei fwyaf

Straeon tenantiaid

"Mae gwirfoddoli yn rhoi hapusrwydd i mi."
Darganfyddwch beth mae ein Hyrwyddwyr Digidol yn eu gwneud
"Rwyn gallu darparu ar gyfer fy mhlant nawr, mae hyfforddiant fel hyn mor bwysig."
Gwelwch sut mae ein adran gymunedol yn gally eich help chi i gael swydd.

Newyddion diweddaraf