Rhaglen tai arloesol

Mae'r stryd fawr yn newid a rydym ni yn mynd i'r afael â hyn yn natblygiad yr hen Sied Nwyddau yn Y Barri
Y stori lawn

Blog Cipolwg

Darllenwch ein cyhoeddiadau diweddaraf
Darllenwch y blog

Home Made Podcast

Un cam bach sydd ei hangen i newid eich bywyd
Gwrando

Cartrefi ar werth gan Newydd

Dau cartref ar werth yn Sain Nicolas i brynwyr tro cyntaf
Rhagor o wybodaeth

Pwy ydym ni

Mae Newydd yn gymdeithas tai elusennol sy'n cynnig bron 3,000 o gartrefi fforddiadwy i'w rhentu a'u gwerthu.

Ein gweledigaeth

I ddarparu tai fforddiadwy a chymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Ein heiddo adeiladu newydd

Rydym yn datblygu tai newydd ar gyfer pobl mewn ardaloedd lle mae'r angen ar ei fwyaf

Straeon tenantiaid

Newyddion diweddaraf