Blog Cipolwg

Darllenwch ein cyhoeddiadau diweddaraf
Darllenwch y blog

Y chi gorau erioed

Un cam bach sydd ei hangen i newid eich bywyd
Dysgwch mwy

Cartrefi ar werth gan Newydd

Dau cartref ar werth yn Sain Nicolas i brynwyr tro cyntaf
Rhagor o wybodaeth

Cylchlythyr Newydd

Ymunwch heddiw i dderbyn gwybodaeth pwysig, cymorth defnyddiol a chystadleuthau gwych!
Cadw'ch mewn cysylltiad

Pwy ydym ni

Mae Newydd yn gymdeithas tai elusennol sy'n cynnig bron 3,000 o gartrefi fforddiadwy i'w rhentu a'u gwerthu.

Ein gweledigaeth

I ddarparu tai fforddiadwy a chymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Ein heiddo adeiladu newydd

Rydym yn datblygu tai newydd ar gyfer pobl mewn ardaloedd lle mae'r angen ar ei fwyaf

Straeon tenantiaid

Y chi gorau erioed
Un cam bach sydd ei hangen
"Rydym wedi cyflawni yr hyn yr oeddem am ei wneud."
Sut lwyddodd Dawn.

Newyddion diweddaraf