Datganiad Coronafirws

Mae lles ein tenantiaid, sefydliadau partner a'n staff yw ein blaenoriaeth bwysicaf.
Darllen Mwy

Sut i wneud galwad FaceTime

Mae FaceTime yn caniatáu i ddefnyddwyr dyfeisiau iPhone, iPad, ac Apple Mac i wneud galwadau fideo i ddyfeisiau Apple eraill.
Darllen Mwy

Beth ddywedodd Llywodraeth Cymru amdanom ni?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ein dyfarniad rheoleiddio blynyddol.
Darllen mwy

Cyngor Ariannol Coronafirws

Mae coronafirws yn effeithio ar lawer o'n tenantiaid, rydym wedi llunio rhywfaint o wybodaeth i'ch helpu chi trwy yr amser hwn.
Darllen Mwy

Pwy ydym ni

Mae Newydd yn gymdeithas tai elusennol sy'n cynnig bron 3,000 o gartrefi fforddiadwy i'w rhentu a'u gwerthu.

Ein gweledigaeth

I ddarparu tai fforddiadwy a chymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Ein heiddo adeiladu newydd

Rydym yn datblygu tai newydd ar gyfer pobl mewn ardaloedd lle mae'r angen ar ei fwyaf

Our Videos

Newyddion diweddaraf