Gwrando. Gwneud.

Dywedasoch wrthym fod angen gwneud newidiadau
Felly fe wnaethom ni.

Cwis Adroddiad Blynyddol

Faint ydych chi'n ei wybod am newydd? Cymerwch ein cwis i weld!
Chwarae

Pentref Clare Garden, Y Bontfaen

Diddordeb yn y cartrefi fforddiadwy hyn?
Cofrestrwch nawr

Rhaglen tai arloesol

Mae'r stryd fawr yn newid a rydym ni yn mynd i'r afael â hyn yn natblygiad yr hen Sied Nwyddau yn Y Barri
Y stori lawn

Pwy ydym ni

Mae Newydd yn gymdeithas tai elusennol sy'n cynnig bron 3,000 o gartrefi fforddiadwy i'w rhentu a'u gwerthu.

Ein gweledigaeth

I ddarparu tai fforddiadwy a chymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Ein heiddo adeiladu newydd

Rydym yn datblygu tai newydd ar gyfer pobl mewn ardaloedd lle mae'r angen ar ei fwyaf

Our Videos

Newyddion diweddaraf