Gwobrau Fitbit

Camau bach. Gwobrau mawr.

Sut rydyn ni'n gweithio:

Nod GetFit Wales yw cynyddu lefelau gweithgaredd corfforol unigolion sydd yn cymryd rhan yn y prosiect, lleihau gordewdra, a gwneud tenantiaid yn ymwybodol o'r gwasanaethau lleol yn yr ardal er mwyn gwneud newidiadau cadarnhaol i'w hagwedd gymdeithasol a chymryd mwy o ran mewn gweithgareddau cymunedol.

Mae GetFit.Wales yn blatfform sy'n gwobrwyo pobl am fod yn egnïol. Mae'n gweithio trwy gysylltu proffil yr unigolyn â'u cyfrif Fitbit ac yn dyrannu pwyntiau ar faint o gamau a gyflawnir dros y 10,000 o gamau y dydd; targed a argymhellir gan GIG. Sylwch, er mwyn i algorithm Getfit.wales ddyfarnu'r nifer berthnasol o bwyntiau, bydd angen i'r cyfranogwr gysoni eu Fitbit trwy'r app Fitbit yn ddyddiol.

Dyraniad pwyntiau:

0 cam - 10,999: 0 pwynt

11,000 - 11,999: 1 pwynt

12,000 +: 2 bwynt

Gellir ennill pwyntiau ar y wefan am uchafswm o 12 wythnos a gellir eu gwario ar ddarpariaeth iechyd lleol a bwyd sy'n annog ffordd iach o fyw.

Er mwyn annog gwariant, bydd pob pwynt yn cael ei gadw yn waled ar-lein y cyfranogwyr am 30 diwrnod. Os na chaiff ei ddefnyddio o fewn yr amser penodedig, bydd y pwynt / pwyntiau yn cael eu tynnu i atal pobl rhag storio gormod o bwyntiau.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.