Grwp craffu tenantiaid

Gwirfoddolwyr yw ein grŵp craffu sy’n ymchwilio Newydd wrth gael hwyl. Blwyddyn nesaf, bydd y grŵp yn dathlu degawd o graffu, cyflawniad gwych.

Mae’r grŵp yn cwrdd o leiaf unwaith y mis, yn siarad â staff Newydd a thenantiaid eraill ynglŷn â’n maes gwasanaeth, a hyd yn oed yn mynychu ymweliadau arfer gorau i gymdeithasau tai eraill. Maen nhw’n ysgrifennu adroddiadau yn manylu eu darganfyddiadau sy’n cael eu cyflwyno i fwrdd Newydd neu Cadarn i awgrymu newidiadau.

Maen nhw wedi edrych ar nifer o feysydd hyd yma:

• gwasanaethau cwsmeriaid
• adnoddau dynol
• gwaith atgyweirio tu hwnt i oriau gweithio
• y safon gosod
• byw’n annibynnol
• ôl-ddyledion rhent a chasglu arian
• ymgynghoriad ar dâl gwasanaeth 
• ymddygiad gwrthgymdeithasol
• sut mae Newydd yn ymdrin ag anifeiliaid anwes
• adfywio’r gymuned

Yn 2015, enillodd y grŵp wobr fawreddog CSI ‘Grŵp Craffu Fwyaf Ysbrydoledig yng Nghymru’ a derbyn ‘Gwobr Craffu Tenantiaid’ gan TPAS Cymru yn 2015 a 2016. Cafodd eu hymroddiad ei ddisgrifio fel ‘rhagorol’ a’u presenoldeb yn y maes yn ‘ysbrydoledig’ gan TPAS Cymru. Helpodd y grŵp sefydlu Rhwydwaith Craffu Cymru hefyd. Mae hwn yn fforwm sy’n galluogi i grwpiau craffu eraill ymgysylltu a rhannu gwybodaeth, derbyn cyflwyniadau a hyfforddiant i wella eu sgiliau.

Os hoffech chi dderbyn unrhyw adroddiad neu grynodebau’r grŵp, cysylltwch â Tracy James ar 02920 005477, neu defnyddiwch y ffurflen isod.  

Gofyn am ragor o wybodaeth