Tâl Gwasanaeth

Tâl gwasanaeth yw taliadau sydd rhaid i denantiaid a lesddeiliaid eu gwneud ar gyfer y gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu gan Newydd, megis cynnal a chadw’r tir a glanhau ardaloedd cymunedol. Mae’r taliadau yma yn cael eu gosod yn flynyddol a gallu newid o flwyddyn i flwyddyn.

Mae’r tâl gwasanaeth yn cynnwys yswiriant yr adeilad sy’n sicrhau eich bod wedi eich amddiffyn rhag costau cywiro difrod strwythurol i’r adeilad. Nodwch, dyw hyn ddim yn cynnwys yswiriant ar gyfer eich eiddo personol, mae pob lesddeiliad yn gyfrifol am drefnu yswiriant eiddo personol ei hunain.

Mae Newydd yn monitro’r gwasanaeth mae’n darparu yn rheolaidd ac mae arolwg boddhad yn cael ei anfon i lesddeiliaid yn flynyddol i sicrhau ein bod ni’n cynnal safonau uchel o wasanaeth.

Talwch eich tâl gwasanaeth yma.