Gwasanaeth Cynghori a Brydlesi

LEASE

Mae gwybodaeth a chyngor annibynnol ar gael am ddim hefyd gan y Gwasanaeth Cynghori ar Brydlesi (LEASE). Ariennir LEASE gan Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog a Llywodraeth Cymru. Mae’n wasanaeth cynghori am ddim i lesddeiliaid a landlordiaid am bob agwedd ar gyfraith prydlesu gan gynnwys problemau gyda thaliadau gwasanaeth, yr hawl i reoli, achosion meddiannu a hawliau i estyn les a chaffael rhydd-ddaliad.

Gellir cysylltu â LEASE yn Fleetbank House, 2-6 Salisbury Square, Llundain, EC4Y 8JX neu drwy ffonio 0207 3839800. Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol hefyd ar y wefan: 

www.lease-advice.org/wales