Gwasanaeth Cynghori a Brydlesi

Mae gwybodaeth a chyngor annibynnol ar gael am ddim hefyd gan y Gwasanaeth Cynghori ar Brydlesi (LEASE). Ariennir LEASE gan Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog a Llywodraeth Cymru. Mae’n wasanaeth cynghori am ddim i lesddeiliaid a landlordiaid am bob agwedd ar gyfraith prydlesu gan gynnwys problemau gyda thaliadau gwasanaeth, yr hawl i reoli, achosion meddiannu a hawliau i estyn les a chaffael rhydd-ddaliad.

Gellir cysylltu â LEASE yn 2 Marsham St, SW1P 4DF yn Llundain neu drwy ffonio 020 7832 2500. Hefyd, gallwch drefnu apwyntiad i gael cyngor am 15 munud drwy ddewis dyddiad ar eu gwefan yma.

Am fwy o wybodaeth, ewch ar eu gwefan.