Wedi'i werthu yn ddarostyngedig i gontract: Pentref Clare Garden, Y Bontfaen

Pris: £140,500 (Tŷ Pâr)

Plot 90 - Wedi ei gadw 

Plot 91 - Wedi ei gadw

Plot 130 - Wedi ei gadw

Mae'r cartrefi 2 ystafell wely yma wedi eu lleoli ar ddatblygiad dymunol o 475 cartref yn hen safle Darren Farm ar gyrion y Bontfaen, tre farchnad ym Mro Morgannwg, tua 7 milltir i'r gorllewin o Gaerdydd.

Bydd datblygiad Pentref Clare Garden hefyd yn cynnwys adeiladu ffordd gyswllt sy'n cysylltu ffordd osgoi'r Bont-faen â Llanilltud Fawr, yn ogystal â llwybrau troed / llwybrau beicio, a thirlunio.

Mae polisi gwerthu lleol yn ei le a rhoddir blaenoriaeth i'r rhai sydd â chysylltiad â'r Bont-faen, Llanblethian neu Ben-llin.

Mae'r eiddo, a adeiladwyd gan Taylor Wimpey, yn cynnwys:

  • Cyntedd
  • Cegin newydd sbon wedi'i gosod
  • Lolfa gyda drysau patio i'r ardd
  • Dwy ystafell wely
  • Ystafell ymolchi deuluol fodern
  • Toiled i lawr grisiau
  • Cwpwrdd storio i lawr y grisiau
  • Dau le parcio wedi'u neilltuo a gardd
  • Bydd taliadau gwasanaeth

Cliciwch yma am daith 360˚ rhithwir. At ddibenion artistig yn unig, bydd yna rai amrywiadau.

Am rhagor o wybodaeth, ffoniwch Chris ar 02920 005510, neu ebostiwch chris.yung@newydd.co.uk.

Llusgwch drwy'r lluniau isod i weld cynlluniau y cartrefi newydd.