Newyddion diweddaraf / 20.06.2022

Trawsnewid tafarn hanesyddol yn y Barri

Llwyddiant i Newydd yng Ngwobrau Arfer Da TPAS Cymru
Newydd Housing Association had a successful day at TPAS Cymru’s good practice awards ceremony in December, winning two awards and coming second in another.
Prosiect tai arloesol yn ennill ‘Y Wobr Adfywio’ yn seremoni Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru (CEW)
Mae’r prosiect adfywio trefol The Goodsheds a Junction House yn Y Barri wedi ennill gwobr adeiladu arbennig mewn cydnabyddiaeth o’i ddatblygiad adfywio.
Consortiwm newydd yn ymuno â Chyfiawnder Tai Cymru i droi hen dir eglwysig yn dai fforddiadwy​
Mae Newydd wrth ei fodd i ymuno â Chyfiawnder Tai Cymru i droi hen dir eglwysig yn dai fforddiadwy​
Trosglwyddo’r cyfnod cyntaf o gartrefi fforddiadwy a thai ‘Rhentu i Brynu’ mewn datblygiad yn Llandrindod
Mae Newydd yn falch iawn o fod wedi dechrau’r cyfnod trosglwyddo cyntaf o gartrefi fforddiadwy newydd sbon yn Ffordd Ithon, Llandrindod.
Lansio prosiect Hapi yng Nghaerdydd a’r Fro.
Mae’r prosiect arobryn Hapi yn falch iawn o gyhoeddi manylion y gwasanaethau iechyd a lles newydd sydd i’w cynnig yng Nghaerdydd a’r Fro.
Unigolyn yn derbyn cyllid i ymgymryd â chymhwyster hyfforddi diolch i’r rhaglen Buddion Cymunedol ar ddatblygiad tai newydd
Mae’r 4 fflat un ystafell wely, 8 tŷ dwy a thair ystafell wely ac un byngalo dwy ystafell wely yn cael eu hadeiladu yn Llangan.​
Blog Anthony: Diwedd fy lleoliad gwaith rhithwir yn Newydd
Dechreuodd lleoliad gwaith Anthony gyda Newydd ym mis Ionawr 2021.
Parc cymunedol lleol yn derbyn cefnogaeth diolch i ddatblygiad tai yn Llandrindod.
Mae Cymdeithas Tai Newydd, ynghyd â’u contractiwr J.G. Hale Construction, wedi gwneud cyfraniad ariannol tuag at brosiect adfywio parc cymunedol lleol wedi i’r grŵp ofyn am gefnogaeth.
Technoleg glyfar ychwanegol ar ddatblygiad Cymdeithas Tai Newydd er mwyn cynorthwyo preswylydd oedrannus
Wedi’i leoli yn Nyffryn, Bro Morgannwg, dechreuodd y gwaith ar y byngalo pwrpasol hwn ym mis Rhagfyr 2019.
Rydym wedi ymuno â phartneriaid i ddarparu 2000 kg o fwyd dros ben o safon i Fanc Bwyd Llandrindod​​.
Mewn cydweithrediad â’r contractwr adeiladu J.G. Hale Construction a FareShare Cymru, i ddarparu 2000 kg o fwyd dros ben o safon i Fanc Bwyd Llandrindod.
Datganiad Coronafirws
Mae lles ein tenantiaid, sefydliadau partner a'n staff yn parhau i fod yn ein blaenoriaeth bwysicaf.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad