Cynlluniau newydd a chyffrous ar droed ar gyfer tafarn amlwg yn Y Barri

Anogaeth i’r gymuned helpu i lunio dyfodol y Castle Hotel
#CastleViewRegen

Cylchlythyr Newydd

Ymunwch heddiw i dderbyn gwybodaeth pwysig, cymorth defnyddiol a chystadleuthau gwych!
Cadw'ch mewn cysylltiad

Lansiad ymgyrch #GetHapi!

Ymunwch â ni mis yma wrth i ni wella ein iechyd!
#GetHapi

Rooms4U yn rhoi ei gwobr o £1,000 i brosiect Banc bwyd Y Fro

“Rydym wrth ein boddau bod Newydd wedi ein henwebi i dderbyn yr arian a hoffem ddiolch iddyn nhw am y rhodd bendigedig."
Stori llawn

Cartrefi Penarth yn gadael argraff dda

Cafodd tenantiaid Cwrt Gwyn James ymweliad gan Faer y Dref, Cynghorydd Ken Lloyd wythnos ddiwethaf yn dilyn newidiadau i’w cartrefi i gefnogi nam ar y golwg.
Cartrefi ar werth

Pwy ydym ni

Mae Newydd yn gymdeithas tai elusennol sy'n cynnig bron 3,000 o gartrefi fforddiadwy i'w rhentu a'u gwerthu.

Ein gweledigaeth

I ddarparu tai fforddiadwy a chymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Archwilio ein tai

Mae gennym ddetholiad o gartrefi sydd ar gael i'w rhentu a'u gwerthu, darganfyddwch fwy ...

Ein heiddo adeiladu newydd

Rydym yn datblygu tai newydd ar gyfer pobl mewn ardaloedd lle mae'r angen ar ei fwyaf

Straeon tenantiaid

"Mae gwirfoddoli yn rhoi hapusrwydd i mi."
Darganfyddwch beth mae ein Hyrwyddwyr Digidol yn eu gwneud
"Rwyn gallu darparu ar gyfer fy mhlant nawr, mae hyfforddiant fel hyn mor bwysig."
Gwelwch sut mae ein adran gymunedol yn gally eich help chi i gael swydd.

Newyddion diweddaraf