Cartrefi ar rhent yng nghanolbarth a de Cymru

Cliciwch isod i ddarganfod sut i wneud cais
Ein tai

Mae ein tenantiaid wrth eu bodd yn cymryd rhan

Mae nifer o weithgareddau ar gael i bobl ifanc
Pobl ifanc

Cartrefi ar werth

Rydym yn cynnig eiddo ar werth drwy berchentyaeth cost isel
Cartrefi ar werth

Pwy ydym ni

Mae Newydd yn gymdeithas tai elusennol sy'n cynnig bron 3,000 o gartrefi fforddiadwy i'w rhentu a'u gwerthu.

Ein gweledigaeth

I ddarparu tai fforddiadwy a chymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Archwilio ein tai

Mae gennym ddetholiad o gartrefi sydd ar gael i'w rhentu a'u gwerthu, darganfyddwch fwy ...

Ein heiddo adeiladu newydd

Rydym yn datblygu tai newydd ar gyfer pobl mewn ardaloedd lle mae'r angen ar ei fwyaf

Straeon tenantiaid

"Mae gwirfoddoli yn rhoi hapusrwydd i mi."
Darganfyddwch beth mae ein Hyrwyddwyr Digidol yn eu gwneud
"Rwyn gallu darparu ar gyfer fy mhlant nawr, mae hyfforddiant fel hyn mor bwysig."
Gwelwch sut mae ein adran gymunedol yn gally eich help chi i gael swydd.

Newyddion diweddaraf