Cyngor Ariannol Coronafirws

Mae coronafirws yn effeithio ar lawer o'n tenantiaid, rydym wedi llunio rhywfaint o wybodaeth i'ch helpu chi trwy yr amser hwn.

Darllen Mwy

Datganiad Coronafirws

Lles ein tenantiaid, sefydliadau partner a'n staff yw ein blaenoriaeth bwysicaf.

Darllen Mwy

Rheoli fy nghartref

Mae ein heiddo yn fwy na waliau a ffenestri yn unig, maent yn gartrefi, ac rydym yn sicrhau bod pob cartref newydd a adeiladwn yn ddeniadol, yn helaeth, yn hygyrch ac yn effeithlon o ran ynni.

Talu rhent a thâl gwasanaeth

Gallwch wneud taliadau yn uniongyrchol i'ch cyfrif rhent ar-lein neu dros y ffôn trwy greu cyfrif Fy Newydd. Fel arall, gallwch ddefnyddio Debyd Uniongyrchol smartophonem, Swyddfa'r Post, Paypoint neu drwy eich banc neu gymdeithas adeiladu.

Dewch o hyd i'ch cartref nesaf

Mae ein heiddo yn fwy na waliau a ffenestri yn unig, maent yn gartrefi, ac rydym yn sicrhau bod pob cartref newydd a adeiladwn yn ddeniadol, yn helaeth, yn hygyrch ac yn effeithlon o ran ynni.

Yn barod i ddechrau?

Cofrestrwch gyda Fy Newydd

Tweets Diweddaraf