Y cyntaf i agor eu drysau yn sgil cynllun Tir ar gyfer Tai gwerth £42m

Mae pobl wedi symud i mewn i gartrefi fforddiadwy newydd yn y Barri, y datblygiad cyntaf i'w gwblhau o dan gynllun benthyg Tir ar gyfer Tai Llywodraeth Cymru sydd werth £42m.
Stori llawn

Ein hasesiad rheoleiddiol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi asesiad o'n perfformiad
Ein hasesiad

Newydd yn hawlio gradd dwy-seren cwmnïau gorau am y bedwaredd flwyddyn yn olynol

Mae hyn yn golygu bod Newydd wedi hawlio’r statws dwy-seren, sydd wedi ei ddiffinio fel rhagorol, am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.
Stori llawn

Cynlluniau newydd a chyffrous ar droed ar gyfer tafarn amlwg yn Y Barri

Anogaeth i’r gymuned helpu i lunio dyfodol y Castle Hotel
#CastleViewRegen

Cylchlythyr Newydd

Ymunwch heddiw i dderbyn gwybodaeth pwysig, cymorth defnyddiol a chystadleuthau gwych!
Cadw'ch mewn cysylltiad

Pwy ydym ni

Mae Newydd yn gymdeithas tai elusennol sy'n cynnig bron 3,000 o gartrefi fforddiadwy i'w rhentu a'u gwerthu.

Ein gweledigaeth

I ddarparu tai fforddiadwy a chymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Archwilio ein tai

Mae gennym ddetholiad o gartrefi sydd ar gael i'w rhentu a'u gwerthu, darganfyddwch fwy ...

Ein heiddo adeiladu newydd

Rydym yn datblygu tai newydd ar gyfer pobl mewn ardaloedd lle mae'r angen ar ei fwyaf

Straeon tenantiaid

"Mae gwirfoddoli yn rhoi hapusrwydd i mi."
Darganfyddwch beth mae ein Hyrwyddwyr Digidol yn eu gwneud
"Rwyn gallu darparu ar gyfer fy mhlant nawr, mae hyfforddiant fel hyn mor bwysig."
Gwelwch sut mae ein adran gymunedol yn gally eich help chi i gael swydd.

Newyddion diweddaraf