These Streets Film Competition

Film competition aimed at young people aged 11 to 21 all about capturing the moment & showing what's special about where they live
More information

Gwobr Platinwm i Gartrefi Penarth

Newydd yn hawlio'r wobr uchaf 'Visibly Better' gan RNIB Cymru
Stori llawn

Opening doors to low cost home ownership for first-time buyers

Shared equity or low cost home ownership (LCHO) continues to be an affordable option as the first step on the property ladder
Read more

Cylchlythyr Newydd

Ymunwch heddiw i dderbyn gwybodaeth pwysig, cymorth defnyddiol a chystadleuthau gwych!
Cadw'ch mewn cysylltiad

Pwy ydym ni

Mae Newydd yn gymdeithas tai elusennol sy'n cynnig bron 3,000 o gartrefi fforddiadwy i'w rhentu a'u gwerthu.

Ein gweledigaeth

I ddarparu tai fforddiadwy a chymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid.

Ein heiddo adeiladu newydd

Rydym yn datblygu tai newydd ar gyfer pobl mewn ardaloedd lle mae'r angen ar ei fwyaf

Straeon tenantiaid

"Mae gwirfoddoli yn rhoi hapusrwydd i mi."
Darganfyddwch beth mae ein Hyrwyddwyr Digidol yn eu gwneud
"Rwyn gallu darparu ar gyfer fy mhlant nawr, mae hyfforddiant fel hyn mor bwysig."
Gwelwch sut mae ein adran gymunedol yn gally eich help chi i gael swydd.

Newyddion diweddaraf