Posted 17.08.2018

Byddwch yn llysgennad stad.

Rydym ni’n chwilio am denantiaid i fod yn llysgenhadon ystadau. Fel llysgennad, byddech chi’n dilyn ein tîm ased ar arolygiadau misol. Byddech chi’n helpu ni darganfod materion a phroblemau a helpu ni cadw safonau uchel yn eich ardal.

Ar ôl cofrestru, bidden ni’n gadael i chi wybod pan fydd arolwg yn digwydd yn eich ystâd.

Fedrwch chi helpu gwneud gwahaniaeth n eich cymdogaeth. I gofrestri, cysylltwch â Tracy ar tracy.james@newydd.co.uk neu ffoniwch ar 02920 0054577 / 07899665818.

Gofyn am ragor o wybodaeth

Newyddion diweddaraf