Diogelwch Tân

I gadw eich hunain yn ddiogel os oes tân, mae'n bwysig gwybod pa gamau fedrwch ei gymryd i wneud eich cartref yn fwy diogel.

Dyma rhai awgrymiadau:

  • Profwch eich alarwm dân - hyd yn oed os mai un wedi ei wifro yw hi, bydd batri argyfwng fydd angen i chi gyfnewid
  • Trefnwch sut y byddech yn dianc petai tân yn eich cartref. Byddwch yn ymwybodol o gynllun dianc eich adeilad. Os hoffech gopi o'r cynllun yma, cysylltwch â ni
  • Cofiwch gau bob drws a diffodd bob teclyn megis eich teledu, bob nos. Cadwch eich ffôn ac unrhyw cymhorthion symud yn agos os ydych yn ei hangen
  • Sicrhewch bod unrhyw ganwyllau ddim mewn peryg o ddechrau tân a pheidiwch â gorchuddio unrhyw gwresogyddion
  • Peidiwch defnyddio mwy nag un plwg mewn soced, a byth defnyddiwch nhw os maen nhw'n wlyb
  • Diffoddwch eich sigaret yn llwyr a chadwch unrhyw fatsys rhag afael plant. Peidiwch ysmygu yn y gwely.

Am rhagor o wybodaeth diogelwch tân, ewch i:

South Wales Fire and Rescue Service or Mid & West Wales Fire and Rescue Service