Yswiriant

Mae Newydd yn gyfrifol am yr yswiriant i ddiogelu’r adeilad; fodd bynnag, nid ydym yn gyfrifol am yswirio rhag difrod i gynnwys eich cartref. Cynghorir yn gryf ichi gael yswiriant cynnwys pan fyddwch yn cymryd drosodd eich tenantiaeth er mwyn diogelu’ch eiddo personol.

Mae'n syniad da ystyried beth fyddai polisi yswiriant cynnwys cartref yn eich gwarchod chi yn ei herbyn er mwyn eich helpu i wneud penderfyniad ynghylch a oes angen un arnoch chi.

Mae yswiriant cynnwys wedi'i gynllunio i helpu amddiffyn eich eiddo. Waeth pa mor ofalus ydych chi, mae gwastad risg y gall eich eiddo gael ei dorri, ei ddifrodi neu ei ddwyn, felly gall yswiriant cynnwys cartref helpu i ddarparu tawelwch meddwl.

Er mwyn eich helpu i benderfynu a yw yswiriant cynnwys cartref yn iawn i chi, rydym wedi ymuno â Thistle Tenant Risks, ac Allianz Insurance plc sy'n darparu'r Cynllun Yswiriant Cynnwys fy Nghartref, polisi Yswiriant Cynnwys Tenantiaid arbenigol.

Gall y cynllun yma gynnig yswiriant i chi ar gyfer cynnwys eich cartref gan gynnwys eitemau fel dodrefn, carpedi, llenni, dillad, dillad gwely, eitemau trydanol, gemwaith, lluniau, ac addurniadau.

Sut fedrai gael rhagor o wybodaeth?

  • Gofynnwch eich swyddog tai am becyn cais
  • Lawrlwythwch Pecyn cais (Ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.) 
  • Ffoniwch Thistle Tenant Risks ar 0345 450 7288
  • Ewch i www.thistlemyhome-cymru.co.uk

Mae'r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol a Chymuned Tai Cymunedol yn Gynrychiolwyr Penodedig o Thistle Insurance Services Ltd. Mae Thistle Insurance Services Limited wedi'i awdurdodi a'i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol FRN 310419. Lloyd's Broker. Wedi'i gofrestru yn Lloegr o dan Rhif 00338645. Swyddfa gofrestredig: Rossington’s Business Park, West Carr Road, Retford, Swydd Nottingham, DN22 7SW. Mae Thistle Insurance Services Ltd yn rhan o'r Grŵp PIB.