Yswiriant

Mae Newydd yn gyfrifol am yr yswiriant i ddiogelu’r adeilad; fodd bynnag, nid ydym yn gyfrifol am yswirio rhag difrod i gynnwys eich cartref. Cynghorir yn gryf ichi gael yswiriant cynnwys pan fyddwch yn cymryd drosodd eich tenantiaeth er mwyn diogelu’ch eiddo personol.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda Yswiriant Thistle er mwyn cynnig yswiriant ar gyfer cynnwys eich cartref. Bydd angen i chi gysylltu ag Yswiriant Thistle yn uniongyrchol i drefnu eich yswiriant. Gwnewch yn siwr eich bod yn sôn am Gymdeithas Tai Newydd pan fyddwch yn siarad â chynghorydd.

I weld manylion am yr yswiriant sydd ar gael, cliciwch isod (an anffodus nid yw'r dogfennau ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd):

Cyfraddau yswiriant

Pecyn cais (Ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.)