Gwres canolog

Rydym yn ceisio dod i drin ein boeleri tra bydd y cartref yn wag a byddwch yn cael Tystysgrif Diogelwch Landlord i ddangos bod hyn wedi’i wneud. Bydd y boeler wedyn yn cael ei drin bob blwyddyn.

Os oes gennych fesurydd(ion) rhagdalu, ni allwn drin y boeler nes bod gennych gredyd ar y mesuryddion nwy a thrydan. Yn yr achosion hyn, am resymau diogelwch, mae’n rhaid inni roi ‘cap’ ar eich boeler a/neu’ch cyflenwad nes byddwch wedi prynu a chofrestru credyd ar eich mesuryddion. Ar ôl ichi wneud hyn, bydd angen ichi roi gwybod i ni, byddwn yn gwybod bod angen trin eich boeler. Cofiwch fod rhaid ichi gael credyd ar y mesuryddion nwy a thrydan cyn ichi ffonio.

Trin eich boeler nwy

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i Newydd drin eich boeler nwy bob blwyddyn. Rhaid i chi adael ein peirianwyr trin nwy i mewn i’ch cartref i wneud y gwaith. Os byddwch yn gwrthod, gallech fod yn peryglu’ch bywyd chi a’ch teulu â gwenwyn carbon monocsid, sy’n gallu achosi anaf difrifol, neu farwolaeth, mewn achosion eithafol.

Os byddwn yn ceisio dod i mewn i’ch cartref ac yn methu dair gwaith, bydd camau cyfreithiol yn cael eu cymryd yn eich erbyn. Cysylltwch â ni i weld pryd mae’ch prawf boeler nwy’n digwydd.

Gofyn am ragor o wybodaeth