Cam tuag at cyflogaeth

Rydym ni eisiau helpu chi bod yn barod am swydd a chael digon o hyder i fynd i weithio am y tro cyntaf neu ar ôl hoe. 
Mae ein cyrsiau cyflogaeth yn cynnig gweithdai wythnosol i ddod â chi yn agosach at waith a fyddwn ni’n helpu â:

  • Cwblhau ffurflenni cais a chwilio am waith
  • Datblygu eich CV
  • Gwella eich sgiliau cyfweld

Mae cyflogaeth yn golygu'r sgiliau, rhinweddau ac agweddau mae cyflogwyr angen ar gyfer eu gweithle, gan gynnwys:

  • Agwedd bositif
  • Cyfathrebu
  • Gweithio fel tîm
  • Hunan-rheoli
  • Parodrwydd i ddysgu
  • Sgiliau meddwl (megis datrys problemau a gwneud penderfyniadau)
  • Gwydnwch

Rydym hefyd yn cynnig gweithdai a chyrsiau achrededig, lle fedrwch ddysgu sgiliau Newydd i ychwanegu at eich CV, gan gynnwys CSCS. Bydd ein tîm hefyd yn gweithio gyda chi â’n partneriaid i sefydlu cyfleodd profiad gwaith a phrentisiaethau. 

Gofyn am ragor o wybodaeth