Gweithdai digidol

Dewch i un o sesiynau galw heibio isod i dderbyn cymorth am gyfrifiaduron. Does dim angen i chi archebu lle, dewch heibio unrhyw adeg yn ystod yr amseroedd isod. Dyma ffilm fer i esbonio yn union sut mae’n gweithio. 

Bro Morgannwg

 • Llyfrgell Y Barri, Y Barri CF63 4RU. Dydd Llun, 10am-12pm
 • Llyfrgell Dinas Powys, Fairoaks, Dinas Powys. CF64 4QR. Dydd Llun, 10am-12pm.
 • Llyfrgell Llanilltud Fawr, Ffordd Boverton, Llantwit Major. CF64 1XZ. Dydd Mawrth, 10am-1pm.
 • Caffi Age Connect, Ffordd Holton, YBarri CF63 4HD. Dydd Iau, 10am-1pm.
 • Llyfrgell Penarth, Ffordd Stanwell, Penarth. CF64 2YT. Dydd Iau, 10am - 1pm.
 • Llyfrgell Rhws, Ffordd Fontygardy, Rhws. CF62 3DS. Dydd Gwener, 10am - 1pm.
 • Llyfrgell y Bontfaen, Old Hall, High Street,Y Bontfaen. CF71 7AH. Dydd Gwener, 2pm - 5pm.

Rhondda Cynon Taf: Dydd Gwener Digidol

 • Llyfrgell Aberdâr, Green Street, Aberdâr. CF44 7AG. Dydd Gwener 10am - 12pm.
 • Llyfrgell Ferndale, High Street CF43 4HR Dydd Gwener 10am - 12pm 
 • Llyfrgell Hirawun, High Street CF44 9SW Dydd Gwener 10am - 12pm
 • Llyfrgell Aberpennar, Knight Street CF45 3EY Dydd Gwener 10am - 12pm
 • Llyfrgell Pontypridd, Library Road CF37 2DY Dydd Gwener 10am - 12pm
 • Llyfrgell Tonypandy, De Winton Street CF40 2QZ Dydd Gwener 10am - 12pm
 • Swyddfa Rhondda Communities First, Bute Street, Treorci CF42 5PE Dydd Gwener 10am - 12pm
 • Llyfrgell Porth, Porth Street CF39 9RT Dydd Gwener 10am - 12pm
 • Hapi Hub, Masefield Way, Rhydyfelin CF37 5HQ Dydd Gwener 10am - 12pm
 • Swyddfa Gymuned Hafod, 36 Maes Ganol, Maes yr Awel, Rhydyfelin CF37 5EQ Dydd Gwener 10am - 12pm
 • Canolfan Adnoddau Capel Farm, Heol Ty Llwyd, Tonyrefail CF39 8LW Dydd Gwener 10am - 12pm
 • Eglwys Fethodistaidd Rhydyfelin, Poplar Road, Rhydyfelin CF37 5LS. Dydd Mercher, 1pm - 3pm (hyfforddiant wedi ei hachredu)