Gwna Fe'n Ddigidol

Rydym ni’n helpu ein tenantiaid a’r gymuned gyfan ennill sgiliau defnyddio cyfrifiaduron, tabledi a chael at wasanaethau megis siopa a bancio ar lein. Mae’r sesiynau yma yn rhoi cyfle i bobl cael mynediad i holl wybodaeth y byd drwy eu dyfeisiau. Fedrwn hefyd cynnig cymorth i chi ennill cymwysterau cyfrifiaduron. Os hoffech gymorth digidol, anfonwch e-bostiwch i scott.tandy@newydd.co.uk


Sut i wneud galwad FaceTime

Mae FaceTime yn caniatáu i ddefnyddwyr dyfeisiau iPhone, iPad, ac Apple Mac i wneud galwadau fideo i ddyfeisiau Apple eraill am ddim os oes gennych fynediad at Wi-Fi neu 4g.

Sylwch: Ni allwch wneud galwad FaceTime gan ddefnyddio dyfeisiau Android.

Isod mae'r camau i wneud galwad FaceTime:

1. Agorwch app ‘Facetime

2. Cliciwch yr eicon ‘+’ sydd ar ochr dde ar dop y sgrin

3. Rhowch enw, cyfeiriad e-bost neu rif ffôn y cyswllt

4. Cliciwch ar ‘Audio’ neu ‘Video’ i gychwyn yr alwad

Isod mae'r camau i wneud galwad grŵp FaceTime

Sylwch: Er mwyn gwneud galwadau grŵp FaceTime, mae angen iOS 12.1.4 neu hwyrach, neu iPadOS ar un o'r dyfeisiau hyn: iPhone 6s neu hwyrach, iPad Pro neu hwyrach, iPad Air 2 neu hwyrach, iPad mini 4 neu hwyrach, iPad (5ed genhedlaeth) neu hwyrach, neu iPod touch (7fed genhedlaeth). Gall modelau cynharach o iPhone, iPad, ac iPod touch sy'n cefnogi iOS 12.1.4 ymuno â galwadau grŵp FaceTime fel cyfranogwyr sain.

1. Llywiwch i ac agorwch ‘Facetime

2. Cliciwch yr eicon ‘+’ sydd ar ben dde’r sgrin

3. Rhowch enwau, cyfeiriadau e-bost neu rifau ffôn y cyswllt

4. Cliciwch ar ‘Audio’ neu ‘Video’ i gychwyn yr alwad


Sut i wneud galwad WhatsApp

Mae WhatsApp yn ap rhad ac am ddim ar gyfer dyfeisiau ffôn sy'n caniatáu i negeseuon, galwadau fideo, lluniau a fideos gael eu hanfon gan unigolion i unigolion eraill neu i grwpiau o bobl. 

Isod mae'r camau i wneud galwad WhatsApp:

1. Agorwch ap ‘WhatsApp’ 

2. Cliciwch yr eicon ‘Sgwrs Newydd’ 

3. Teipiwch enw neu rif ffôn y cyswllt 

4. Teipiwch y neges a chlicio anfonGofyn am ragor o wybodaeth