Gwna Fe'n Ddigidol

Rydym ni’n helpu ein tenantiaid a’r gymuned gyfan ennill sgiliau defnyddio cyfrifiaduron, tabledi a chael at wasanaethau megis siopa a bancio ar lein. Mae’r sesiynau yma yn rhoi cyfle i bobl cael mynediad i holl wybodaeth y byd drwy eu dyfeisiau. Fedrwn hefyd cynnig cymorth i chi ennill cymwysterau cyfrifiaduron.

Rydym ni wedi croesawu Giles i'n tîm cynhwysiant digidol. Bydd Giles gallu rhoi cymorth i chi ar sut i ddod yn fwy annibynol a hyderus wrth ddefnyddio'ch teclynau ar lein. Fedrwch gwrdd â Giles gan glicio arno isod.

GilesMae ein Pencampwyr Digidol wedi eu hyfforddi i helpu eu cymunedau drwy sesiynau galw heibio digidol yn eich llyfrgell leol. I ddarganfod ble mae’ch un agosach atoch chi, cliciwch yma.

Gofyn am ragor o wybodaeth