Pam cymryd rhan?

Cyflwyniad i bartneriaeth cymunedol

Mae Newydd yn credu mewn darparu’r gwasaanethau gorau posibl i chi. Rydym eisiau eich cynnwys chi a’ch cyrff cymunedol i sicrhau bod ein gwasanaethau yn parchu eich barn chi a barn eich cymuned.

Pam cymryd rhan?

Trwy gymryd rhan, gallwch:

  • Gwneud gwahaniaeth i fywydau tenantiad
  • Cyfarfod pobl newydd
  • Dysgu sgiliau newydd a hyd yn oed cael cymwysterau os ydych eisiau
  • Ein helpu i well gwasanaethau
  • Cynllunio a darparu prosiectau i wella eich cymuned

Mae lluniaeth am ddim a chludiant ar gael bob amser os oes angen.

Dyma Emma yn sôn am y rheswm mae hi'n caru cymryd rhan:


Gofyn am ragor o wybodaeth