Iechyd a llesiant

Mae iechyd a llesiant ein tenantiaid o bwys inni. Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithdai iechyd i'n tenantiaid sy’n rhoi cyngor ar ffordd iachach o fyw, er enghraifft rhoi’r gorau i ysmygu, colli pwysau, bwyd a maeth, ymwybyddiaeth o gyffuriau ac alcohol ac ymddygiad sy’n creu risg.

Ym 2017 cawsom bron i chwarter miliwn o bunnau gan Gronfa Pawb a’i Le y Loteri Fawr er mwyn rhedeg y prosiect Iach, Uchelgeisiol, Ffyniannus a Chynhwysol (HAPI) am 5 mlynedd arall. Bwriad y prosiect hwn yw gwella iechyd a llesiant pobl leol yn Rhondda Cynon Taf. Am fanylion pellach ynghylch prosiect Hapi ewch at ei tudalen Facebook, cliciwch yma.

Os oes gennych ddioddordeb cymryd rhan cysylltwch a ni ar 07899 665807 neu ebostiwch lisa.voyle@hapi.co.uk