Posted 07.10.2019

Y Fro yn treialu cynllun benthyca llechen llyfrgell cyntaf Cymru

Mae Gwasanaethau Llyfrgell Bro Morgannwg yn lansio gwasanaeth benthyca llechen cyntaf Cymru ar gyfer ei aelodau ledled y sir.

Mae’r project, a gaiff ei lansio ar ddydd Llun 28 Hydref yn gobeithio mynd i’r afael ag allgau cymdeithasol a gwella llythrennedd digidol drwy alluogi ei aelodau i fenthyca iPads 4G.

Mae’r rhaglen benthyca llechen yn cael ei harwain gan Gymdeithas Tai Newydd a Chymunedau Digidol Cymru gydag arian a dderbyniwyd drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. Mae Cyngor Bro Morgannwg, Cymdeithas Tai Newydd , Hale Construction a WK Plasterers hefyd yn cefnogi’r cynllun.

Bydd y llechi yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau defnyddiol megis gwasanaethau llyfrgell ar-lein, apiau iechyd a llesiant, yn ogystal â gwybodaeth am wasanaethau cymunedol. Credir bod tua 45,000 o aelodau llyfrgell yn gymwys ac yn gallu elwa o’r gwasanaeth. Bydd holl lyfrgelloedd Bro Morgannwg yn cymryd rhan yn y cynllun.

Dywedodd y Cyng. Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio, “Nid oes gan lawer o bobl ledled Bro Morgannwg fynediad rheolaidd i’r rhyngrwyd ac o ganlyniad maent mewn sefyllfa pan fônt wedi’u heithrio o gyfoeth o adnoddau a gwasanaethau hanfodol. Mae’r project arloesol hwn yn helpu aelodau llyfrgell i fenthyca iPads mor hawdd ac y gallant fenthyca llyfrau. Rydym yn gobeithio y bydd y project yn helpu’r rheiny sydd fwyaf angen mynediad i’r rhyngrwyd a thechnoleg.”

Newyddion diweddaraf