Posted 11.02.2019

Holiadur cartrefi hygyrch gan Tai Pawb

Hoffai Tai Pawb wybod fwy am eich profiad chi am geisio am gartrefi. Bydden nhw'n defnyddio'ch cyfraniad chi i lywio canllawn newydd y maen nhw'n eu datblygu i ddatblygu cofrestr tai gwell.

Mae cartrefi hygyrch yn cyfeirio at adeiladu neu addasu (megis drwy adnewyddu neu addasu) cartrefi i sichrau bod pobl anabl yn gallu byw'n annibynnol. 

Mae cartrefi wedi ei haddasu yn cyfeirio at y newid sydd yn cael eu gwneud i'ch cartref i'w gwneud hi'n hygyrch i bobl anabl, a rhai bobl hŷn. Gall hyn gynnwys offer megis sedd tŷ bach uwch neu sedd yn y cawod.

Ni ddylai'r holiadur gymryd mwy na 10 munud i'w gwblhau. Mae eich atebion yn ddienw. 

Mae Tai Pawb yn hyrwyddo cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru.

Dechreuwch yr holiadur.

Newyddion diweddaraf