Posted 01.03.2018

Amodau Tywydd Peryglus - Atgyweiriadau Argyfwng

Rydym ar hyn o bryd yn gallu delio ag achosion brys ac os oes pibellau wedi rhewi gyda chi, does dim llawer fedrwn ni ei wneud gan bod rhaid i ni blaenoriaethu problemau gwresogi.

Os oes perygl i fywyd, cysylltwch a'r gwasanaethau argyfwng. Mae'r amodau tywydd yn golygu ei bod hi'n anodd iawn i ni gyrraedd chi, a mae rhaid cadw ein staff a chontractwyr yn ddiogel.

Newyddion diweddaraf