Posted 08.03.2018

#PressforProgress

Gyda darganfyddiadau Adroddiad Blynyddol Fforwm Economaidd y Byd ar Fwlch Rhwng  Rhywiau 2017 yn dangos bod cydraddoldeb rhyw dros 200 mlynedd i ffwrdd - does erioed wedi bod cyfnod mwy pwysig i gadw cymhelliant ac ymuno ag ymgyrch #PressforProgress. A gyda actifiaeth byd-eang dros gydraddoldeb i fenywod wedi ei sbarduno gan fudiadau megis #MeToo, #TimesUp a rhagor - mae yna lawer o gefnogaeth ar ledled y byd!

Tra ein bod ni’n cydnabod bydd cydraddoldeb i fenywod ddim yn digwydd dros nos, y newyddion da yw bod menywod ar ledled y byd yn gwneud camau positif bob dydd. Hefyd, mae yna fudiadau cryf a byd-eang o eiriolaeth, actifiaeth a chefnogaeth

Felly does dim lle i fod yn hunanfoddhaol. Nawr, mwy nag erioed, mae galwad cryf i wthio am gydraddoldeb rhywiol. Cefnogaeth gref tu ôl #PressforProgress. Galwad cryf i gymhella ac uno ffrindiau, cydweithwyr a chymunedau cyfan i feddwl, gweithredu a bod yn gynhwysol.

Dyw Diwrnod Rhyngwladol y Merched ddim yn benodol nac yn unigryw i unrhyw wlad, grŵp neu sefydliadau. Mae’r diwrnod yn berchen i bob grŵp dros y byd i gyd. Felly, gydag ein gilydd, gadewch i ni fod yn afaelgar wrth sbarduno cydraddoldeb rhywiol. Gyda’n gilydd, gadewch ni gefnogi #PressforProgress.

Yn y 1900au cynnar, cafodd Diwrnod Rhyngwladol y Merched cyntaf ei ddathlu yn 1911. Mae’r diwrnod yn berchen i bawb - llywodraethau, cwmnïau, elusennau, sefydliadau addysgol, rhwydweithiau, cymdeithasau, y cyfryngau a mwy. Naill ai trwy gynhadledd fyd-eang, digwyddiad cymunedol, gwers mewn ystafell ddosbarth neu sgwrs o gwmpas y bwrdd bwyd - mae pawb gallu chwarae rhan bwysig wrth geisio am gydraddoldeb rhywiol.

Felly gwnewch Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched yn ddiwrnod i chi a gwnewch unrhyw beth y gallwch i geisio gwneud gwahaniaeth positif i fenywod.

Newyddion diweddaraf