Posted 30.08.2018

Newydd yn Y Drenewydd ar gyfer Gwyl Fwyd

Os oes awch am byrbrydau iachus, bod yn greadigol, neu hyd yn oed ychydig o seiclo yn dilyn perfformiadau arwrol Gerainth Thomas, dewch i'n gweld ni yng Ngwyl Fwyd Y Drenewydd y penwythnos yma!

Mae'n addo bod yn benwythnos sych a chynnes, felly does dim esgus i beidio mynd am dro a dathlu bwyd a cherddoriaeth yng nghalon Cymru. Gyda arddangoswyr wedi dod o ledled Cymru, Lloegr a Ffrainc, a llwyfan cerddoriaeth byw, mae awyrgylch gwych drwy gydol yr wyl.

Fedrwch dod o hyd i ni wrth ymyl pabel yr arddangoswyr bwyd, lle bydd cyfle creu smwddi eich hun drwy seiclo, dylunio a chreu platiau o fwyd iach, a chyfrannu at ein casgliad o ryseitiau wrth i ni gyhoeddi llyfryn ryseitiau Newydd. Ymunwch ag ymgyrch #CoginioNewydd!

Os nad fedrwch gyrraedd ni dros y Sul, fedrwch chi anfon eich ryseitiau at coginio@newydd.co.uk gan ddefnyddio'r ffurflen isod.

Gofyn am ragor o wybodaeth

Newyddion diweddaraf