Posted 15.12.2020

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid i ddarparu basgedi Nadolig i’r gymuned

Rydym yn darparu basgedi Nadolig i bobl sydd mewn angen, diolch i roddion gan ein contractwyr.

Mae apêl hamper y Nadolig wedi cael cefnogaeth ysgubol gan WK Plasterers, Sterling Construction, Pinnacle Scaffolding, Airtech Solutions, M Delacy and Sons, a Jasonic, sydd bob un wedi rhoi cyfraniad ariannol i brynu cynhwysion i’w rhoi yn yr hamperi.

Dywedodd Shannon Maidment, Cydlynydd Adfywio Cymunedol yn Newydd, “Rydym yn gweithio gyda’n contractwyr i gefnogi ein cymunedau drwy ein rhaglen Budd Cymunedol. Hebddynt, ni fyddai wedi bod yn bosibl cynnal yr apêl ar y raddfa hon eleni. Rwyf wedi cael fy syfrdanu gan eu haelioni ac alla i ddim aros i rannu’r hyn rydym wedi’i gyflawni gyda’r rhai hynny o’n tenantiaid sydd mewn angen.”

Bydd cyfanswm o 40 o hamperi yn cael eu dosbarthu i unigolion a theuluoedd sy’n mynd drwy anawsterau ariannol dros gyfnod yr ŵyl. Mae’r derbynwyr wedi’u nodi gan Dîm Cynhwysiant Ariannol Newydd sydd wedi rhoi cyngor ariannol i fwy na 500 o denantiaid eleni.

Bydd yr hamperi’n cynnwys cardiau ryseitiau a fideos pwrpasol i goginio gyda hwy, ac mae’r rhain yn cael eu hariannu gan y prosiect Hapi. Dywedodd Lisa Voyle, Uwch Swyddog Prosiect y prosiect Hapi, “Eleni rydym yn canolbwyntio ar ddarparu tri phryd bwyd sylweddol y dydd i denantiaid am wythnos, gan ddefnyddio cynhwysion sydd gan bawb yn eu cwpwrdd bwyd. Rydym yn gobeithio y bydd tenantiaid yn mwynhau creu’r ryseitiau hyn a hoffem ddiolch i Coginio Gyda’n Gilydd Cymru am ddatblygu’r ryseitiau, a hefyd i’n contractwyr a staff Newydd am eu holl ymdrechion i gael yr hamperi hyn i’n tenantiaid mewn pryd ar gyfer y Nadolig.”

Bydd pob hamper yn cael ei ddanfon yn y cyfnod cyn y Nadolig gan staff Newydd yn unol â chanllawiau Covid-19.

 

Llun: Shannon Maidment o Dîm Cymunedol Newydd a Lisa Voyle o'r Prosiect HAPI.

Newyddion diweddaraf