Posted 30.10.2018

Coginio Newydd yn ysgol uwchradd Y Ddraenen Wen


Os ddaethoch chi i'n gweld ni dros yr haf, naill ai yn Big Welsh Bite ym Mhontypridd, sioe y Fro neu’r Wyl Fwyd yn Y Drenewydd, mae’n sicr glywsoch chi am ein ymgyrch Coginio Newydd.

Treuliwn ni'r haf yn casglu canoedd o ryseitiau gennych chi cyn mynd ati i greu llyfr coginio wedi ei hysbrydoli gan y gymuned. O’r rhestr hir, roedd gwaith called i’w wneud i greu rhestr fer o 40 o brydau. Yna, cafodd 22 eu dewis i gael eu coginio gan ddisgyblion Ysgol Uwchradd Hawthorn. Yna, bu panel o arbenigwyr yn dewis 10 o’u ffefrynau i ymddangos yn ein llyfr coginio Newydd, ynghyd â rhai ryseitiau staff a phartneriaid.

Cliwich yma i weld lluniau o’r coginio yn yr ysgol.

Newyddion diweddaraf