Posted 11.09.2019

Cwis Adroddiad Blynyddol Newydd

Faint ydych chi'n ei wybod am Newydd?

Sawl cartref Newydd wnaethon ni eu hadeiladu llynedd?

Pa chanran o'n Bwrdd sy'n denantiaid?

Faint wnaethon ni ei wario ar atgyweiriadau ddoe?

Profwch eich hun a dewch o hyd i'r atebion yn ein cwis adroddiad blynynddol! Cliciwch isod i ddechrau.


Newyddion diweddaraf