Posted 31.01.2022

Cytuno ar les canolfan gymunedol newydd ar gyfer Eglwys Sant Paul ym Mhenarth

Mae’n bleser gan Gymdeithas Tai Newydd gyhoeddi cytundeb les newydd gyda Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg (GVS) ar gyfer y ganolfan gymunedol newydd yn Eglwys Sant Paul ym Mhenarth.

Mae Newydd yn darparu gofod cymunedol ar gyfer pobl leol, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, fel rhan o ddatblygiad gwerth £3 miliwn ac mae hefyd yn darparu fflatiau am rent fforddiadwy i bobl sy’n gweithio ac yn byw yn yr ardal.

Er mwyn helpu i gyfoethogi ac ymgysylltu â chymunedau lleol yn yr ardal, rhyddhaodd Cyngor Bro Morgannwg gyllid o £400,000 mas o rwymedigaeth gynllunio adran 106 ailddatblygiad ystâd Billybanks, i gefnogi Newydd i ddarparu’r cyfleuster cymunedol.

Gweithiodd Newydd gyda thrigolion lleol, y Cyngor ac â sefydliadau cymunedol i ailddatblygu’r safle, gan sicrhau bod ffasâd yr eglwys bresennol yn cael ei gadw. Cyflogodd Newydd y contractwyr WK Plasterers Ltd i adeiladu’r ganolfan gymunedol amlbwrpas hon a 14 o fflatiau un a dwy ystafell wely.

Meddai’r Cynghorydd Lis Burnett, Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio, “Y cyfleuster cymunedol fydd canolbwynt y datblygiad hwn, sy’n darparu cartrefi fforddiadwy y mae mawr eu hangen yn yr ardal. Yn ogystal â darparu gofod i bobl leol gynnal partïon a digwyddiadau, bydd y ddwy neuadd amlbwrpas, swyddfeydd, cyfleusterau cegin a thoiledau, yn darparu lle delfrydol i elusennau a grwpiau dielw ddarparu gweithgareddau a chefnogaeth i drigolion Penarth. Mae’r Cyngor wedi gweithio’n agos gyda Newydd drwy gydol y gwaith o ddylunio ac adeiladu’r cynllun, ac rwy’n edrych ymlaen at ei weld yn dwyn ffrwyth.”

Meddai Rachel Connor, Prif Swyddog Gweithredol Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg, “Mae GVS yn falch iawn o fod yn ymgymryd â’r les ar gyfer Canolfan Gymunedol Sant Paul yn Arcot Street, Penarth. Mae’n ddatblygiad gwych a bydd yr adeilad yn gaffaeliad aruthrol i’r ardal leol. Mae gennym brofiad o redeg canolfannau cymunedol ac mae gennym lawer o gynlluniau ar gyfer defnyddio’r adeilad, ond byddwn yn chwilio am fewnbwn a chefnogaeth leol i sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaethau a’r gweithgareddau mae’r gymuned eu heisiau a’u hangen.”

Clive Curtis, Rheolwr Gweithredol GVS, fydd yn gyfrifol am y ganolfan newydd. Meddai, “Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’r gymuned leol i wneud Canolfan Gymunedol Sant Paul yn llwyddiant. Bydd gweithio mewn partneriaeth â grwpiau gwirfoddol a chymunedol lleol hefyd yn allweddol i sicrhau bod Canolfan Gymunedol Sant Paul wedi’i gwreiddio’n dda yn y gymuned, ac yn dod yn ased gwirioneddol i bawb.”

Newyddion diweddaraf