Posted 19.02.2018

Enwch ffordd ac enillwch £50

Mae gwaith wedi cychwyn ar ein datblygiad newydd yn Wenfô, Twyn Yr Odyn, ond rydym nawr yn chwilio am awgrymiadau i enwi'r ffordd. Os ydych yn byw ym Mro Morgannwg, ac yn enwedig yn Wenfô, hoffwn ni dderbyn eich cynigion!

Os yn bosib, dylai'r enw fod â chysylltiad lleol neu hanesyddol i'r ardal, a rydym yn derbyn cynigion yn Gymraeg ac yn Saesneg. Bydd pob awgrym yn cael ei hystyried yn ofalus cyn i'r enillydd cael ei ddewis gan banel. Bydd yr enillydd yn cael ei hysbysu ar ffurf e-bost a bydd gwobr o £50 i'w hawlio!

Defnyddiwch y holiadur isod i awgrymu hyd at dri enw am y ffordd. Pob lwc!

Using the survey below, you can enter up to three suggestions for the road which will be included in the address of the new development. Good luck!


Create your own user feedback survey


Os oes unrhyw ymholiadau eraill, defnyddiwch y ffurflen isod. 

Gofyn am ragor o wybodaeth

Newyddion diweddaraf