Posted 15.12.2022

Neges gan ein Prif Weithredwr, Jason Wroe

Wrth i flwyddyn heriol arall ddirwyn i ben, rydym eisiau eich atgoffa ein bod ni yma i'ch helpu.

Hoffem ddiolch i’r holl denantiaid am eich ymroddiad drwy gydol y flwyddyn yn ogystal â’n staff sy’n gweithio’n galed i wneud yn siŵr ein bod yn gallu darparu’r gwasanaeth gorau posibl i chi.

Dyma neges gan ein Prif Weithredwr, Jason Wroe sy’n amlygu’r gwahanol ffyrdd y gallwn eich cefnogi. 

Mae staff Newydd i gyd yn dymuno Nadolig Llawen i chi a'ch anwyliaid a gobeithiwn y bydd y flwyddyn newydd yn dod â phethau gwell i ni gyd.


Newyddion diweddaraf